Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn gwahodd y cyhoedd i ddigwyddiad Cofio’r Holocost

5 Ionawr 2017

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2017 mewn digwyddiad cyhoeddus i gofio dioddefwyr erledigaeth y Natsïaid a’r hil-laddiadau dilynol.

Mewn partneriaeth â Choleg Penybont, bydd y digwyddiad cofio blynyddol hwn yn cael ei gynnal yn Theatr Sony ddydd Gwener 20 Ionawr am 10.30am, a bydd yn cofio’r miliynau o bobl a lofruddiwyd yn ystod yr Holocost a’r hil-laddiadau yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae aelodau o’r cyhoedd yn cael cyfle i ddod i’r digwyddiad cofio a hynny AM DDIM. Mae 100 o seddi ar gael i gyd, a fydd yn cael eu cynnig ar sail cyntaf i’r felin, a bydd angen cadw lle ymlaen llaw.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocost eleni yw ‘Sut y gall bywyd fynd yn ei flaen?’ sy’n gofyn i bobl ledled y byd feddwl am beth sy’n digwydd ar ôl hil-laddiad ac am ein cyfrifoldebau ni ein hunain yn dilyn trosedd o’r fath.

Gwestai arbennig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fydd Antoinette Mushimiyimana, a oroesodd yr hil-laddiad yn Rwanda ym 1994, pan lofruddiwyd oddeutu miliwn o Tutsis a Hutus cymedrol mewn dim ond 100 diwrnod.

Dim ond un ar ddeg oed oedd Antoinette pan ddigwyddodd yr hil-laddiad, a bydd hi’n siarad am sut y gall bywyd fynd yn ei flaen. Heddiw, mae hi’n eiriolwr gweithredol dros gymodi a chyfiawnder – gyda phwyslais ar greu amgylcheddau heddychlon ym mhob cymdeithas.

Bydd y saith datganiad traddodiadol o ymrwymiad yn cael eu darllen, a bydd Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins yn cynnau cannwyll goffa.

Bydd cynrychiolwyr o’r gymuned yn darllen cerddi ingol, ac edrychir ar fywyd un a oroesodd yr Holocost, Elie Wiesel, a fu farw yn gynharach eleni yn 87 oed.

Eleni, myfyrwyr o Goleg Penybont fydd yn arwain y seremoni, a bydd perfformiad ganddynt i gloi’r digwyddiad.

Gwahoddir gwesteion a fydd yn cynrychioli trawstoriad eang o’r gymuned, gan gynnwys yr heddlu, grwpiau crefyddol a chymunedol, gwleidyddion, ysgolion a myfyrwyr coleg.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David: “Mae nodi Diwrnod Cofio’r Holocost yn hynod bwysig i’r cyngor, wrth i ni gofio’r dioddefwyr, anrhydeddu’r goroeswyr ac ymrwymo i drechu’r rhagfarn, gwahaniaethu a hiliaeth sydd i’w weld heddiw.

“Eleni rydym ni wedi penderfynu neilltuo nifer penodol o seddi ar gyfer y cyhoedd, i gydnabod bod gan lawer o bobl gysylltiad â’r Holocost, neu o leiaf yr Ail Ryfel Byd, ac a allai fod â diddordeb felly mewn dod i’r digwyddiad. Rydym ni hefyd o’r farn ei bod yn bwysig iawn i bobl ddysgu am yr hil-laddiadau mwy diweddar yng Nghambodia, Bosnia, Rwanda a Darfur, ac felly rydym yn hynod o ffodus o gael Antoinette Mushimiyina, a oroesodd hil-laddiad Rwanda, i siarad â ni.”

Cynhelir y digwyddiad RHAD AC AM DDIM hwn yn Theatr Sony, Coleg Penybont ddydd Gwener 20 Ionawr, am 10.30am. Nid oes parcio ar gael ym mhrif gampws y coleg i’r bobl sy’n dod i’r digwyddiad, felly cynghorir parcio ym meysydd parcio canol y dref. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau hygyrchedd, gadewch i ni wybod wrth gadw eich lle yn y digwyddiad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad, gallwch gadw eich lle(oedd) ymlaen llaw drwy ffonio (01656) 643499 neu drwy anfon e-bost at jenny.owen@bridgend.gov.uk erbyn dydd Llun 16 Ionawr. I gael rhagor o wybodaeth am yr Holocost ewch i www.hmd.org.uk

Last Updated: 06/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud