Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffair Swyddi ar gyfer swyddi gwag yng ngheginau ysgolion

31 Hydref 2017

Mae ffair swyddi arbennig yn cael ei chynnal er mwyn i geiswyr gwaith gael mwy o wybodaeth am y swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer cynorthwyydd cegin yn y gwasanaeth prydau ysgol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae tîm gwasanaeth arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal y ffair swyddi yn swyddfa Cwrt y Cigfrain ar Lôn y Bragdy ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Llun 13 Tachwedd rhwng 3:30pm a 6:30pm.

Dywedodd Louise Kerton, Rheolwr y Gwasanaeth Arlwyo: “Gan fod gennym ni nifer o swyddi gwag mewn sawl ysgol ar hyn o bryd, roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol cynnal ffair swyddi fel y gall ymgeiswyr sydd â diddordeb gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael a sut i wneud cais.
 
“Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â’n tîm staff i helpu i baratoi a darparu prydau bwyd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr eisoes feddu ar Dystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol, ond os nad oes gennych chi dystysgrif, mae croeso i chi wneud cais beth bynnag gan y darperir hyfforddiant llawn i bob gweithiwr.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Jayne Bryant ar 01656 815963.

Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud