Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadau noson Tân Gwyllt a choelcerth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

30 Hydref 2017

Cynhelir sawl arddangosiad tân gwyllt i’r cyhoedd sydd wedi eu trefnu gan gynghorau tref a  chymuned, busnesau lleol a grwpiau eraill ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y mis Tachwedd hwn. Dyma fanylion rai ohonynt:

Dydd Gwener 3 Tachwedd

 • Bracla: Sioe Sain a Goleuni Tân Gwyllt yn ysgol Gyfun yr Archesgob McGrath. Dechrau am 5.30pm. Y pris mynediad yw £1 i oedolion ac am ddim i blant. Derbynnir rhoddion ar ran Cymdeithas Strôc Pen-y-bont ar Ogwr a Chlwb Pobl Fyddar Pen-y-bont ar Ogwr. Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Cymuned Bracla.

Dydd Sadwrn 4 Tachwedd

 • Coety: Arddangosiad Tân gwyllt  a choelcerth yng Nghastell Coety. Bydd yn dechrau am 5.30pm drwy gynnau coelcerth am 6pm a thân gwyllt am 6.30pm. Bydd mynediad yn costio £5 i oedolion ac am ddim i blant o dan 12 oed. Trefnir y digwyddiad gan Gymdeithas Pentref Coety.
 • Heol-y-cyw: Arddangosiad tân gwyllt am 6.30pm. Mynediad am ddim. Trefnir gan Gyngor Cymuned Llangrallo Uchaf a chlwb rygbi Heol-y-cyw.
 • Trelales: Arddangosiad Tân Gwyllt a Laser ar gaeau chwarae Canolfan Cymuned Trelales a Bryntirion. Dechrau am 6.30pm. Mynediad am ddim. Bydd adloniant ychwanegol a lluniaeth ar gael. Trefnir gan Ganolfan Gymuned Trelales.
 • Porthcawl: Coelcerth ar Faes Parcio Salt Lake. Mae’r adloniant yn dechrau am 6pm a choelcerth am 7pm. Mae mynediad am ddim a bydd y ffioedd parcio yn mynd at achosion da lleol. Trefnir gan Gronfa Elusennol Coney Beach.
 • Porthcawl: Arddangosiad tân Gwyllt yn Hi Tide Inn. Dechrau am 7pm. Mynediad am ddim. Trefnir gan Hi Tide Inn.

 Dydd Sul 5 Tachwedd

 • Pencoed: Arddangosiad Tân Gwyllt ar gaeau chwarae Heol Felindre. Dechrau am 6.15pm. Mynediad am ddim Trefnir gan Gyngor Tref Pencoed.

 Dydd Sadwrn 11 Tachwedd

 • Pen-y-bont ar Ogwr: Gŵyl Goleuni a Gorymdaith Lusernau. Dechrau am 4pm y tu allan i Tŷ Carnegie. Mynediad am ddim. Trefnir gan Gyngor Trefol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ddiogel y noson tân gwyllt hon - dilynwch god diogelwch y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau:

 • Cynlluniwch eich arddangosiad tân gwyllt i fod yn ddiogel ac yn ddifyr.
 • Cadwch y tân gwyllt mewn blychau caeedig a’u defnyddio un ar y tro.
 • Darllenwch a dilynwch gyfarwyddyd pob tân gwyllt gan ddefnyddio tortsh os oes angen.
 • Cyneuwch y tân gwyllt ar hyd braich gan ddefnyddio tapr a safwch yn ddigon pell i ffwrdd.
 • Cadwch dân agored, gan gynnwys sigarennau i ffwrdd oddi wrth y tân gwyllt.
 • Peidiwch â dychwelyd at dân gwyllt ar ôl iddo gael ei gynnau.
 • Peidiwch â rhoi tân gwyllt mewn pocedi a pheidiwch â’u taflu byth.
 • Anelwch unrhyw dân gwyllt ar ffurf roced i ffwrdd oddi wrth y gwylwyr.
 • Peidiwch byth â defnyddio paraffin na phetrol ar goelcerth.
 • Gwnewch yn siŵr bod y tân wedi’i ddiffodd a bod y tir o’i gwmpas yn ddiogel cyn i chi adael.
Last Updated: 30/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud