Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor i gynnal ymgynghoriad ar y dewisiadau ar gyfer toiledau cyhoeddus

27 Hydref 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu gofyn i drigolion, busnesau, grwpiau anabledd a chynghorau tref a chymuned am eu barn ar sut y gellir darparu’r gwasanaeth toiledau cyhoeddus yn y dyfodol.

Darperir chwe thoiled cyhoeddus gan y cyngor ar hyn o bryd – un ym Maesteg, dau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a thri ym Mhorthcawl – ond mae angen gwneud arbedion o hyd at £150,000 erbyn 2018-19 o bosibl.

Mae sawl dewis o dan ystyriaeth, gan gynnwys y posibilrwydd o drosglwyddo asedau cymunedol er mwyn galluogi mwy o doiledau cyhoeddus i gael eu rheoli gan gynghorau tref a chymuned a sefydliadau eraill.

Defnyddir y broses hon eisoes mewn ardaloedd eraill megis Pencoed, lle mae cyngor y dref yn rheoli’r toiledau lleol o ddydd i ddydd.

Bydd dewisiadau eraill yn cael eu trafod, gan gynnwys gosod rhagor o doiledau talu wrth eu defnyddio yn y Fwrdeistref Sirol, neu annog mwy o fusnesau i gynnig eu cyfleusterau i’r cyhoedd yn rhan o gynllun cysur y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros gymunedau: “Byddwn ni’n ystyried pob dewis sydd ar gael i sicrhau y gall cyfleusterau toiledau cyhoeddus barhau i gael eu darparu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, er gwaethaf y toriadau parhaus i’r cyllid y mae’r cyngor yn ei gael i ddarparu gwasanaethau.

“Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau’r ymgynghoriad yn fuan, ac rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn cymryd rhan ynddo.”

 

 

Last Updated: 27/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud