Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Maer newydd yn cyhoeddi’r elusennau y mae wedi’u dewis

31 Gorfennaf 2017

Mae Maer newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi'r tair prif elusen y bydd hi’n eu cefnogi yn ystod ei blwyddyn yn y swydd.

Mae’r Cynghorydd Pam Davies wedi dewis codi arian dros Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr a Gofal Canser y Fron yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Meddai’r Cynghorydd Davies: “Dyma dair achos yr wyf i’n teimlo’n angerddol drostynt, felly rwy’n falch iawn o gefnogi'r elusennau lleol hyn yn ystod y flwyddyn nesaf.”

Cafodd y Cynghorydd Davies gadwyni’r Maer ar ôl yr etholiadau lleol, ac mae hi wedi mwynhau yn fawr iawn cwrdd â phobl leol mewn amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau ers iddi ddod yn aelod o’r ‘criw cadwyn’.

Meddai hi: “Mae’n fraint i mi ddod yn Faer a chynrychioli’r Fwrdeistref Sirol. Rwy’n awyddus iawn i gyflawni fy nyletswyddau ac yn ddiolchgar am y croeso gwresog yr wyf i a’m gŵr wedi’i gael yn y digwyddiadau yr ydym ni wedi bod iddynt hyd yn hyn.

“Rwy’n hynod o falch o’n hardal ni a byddaf i’n ymdrechu i hyrwyddo Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i holl rinweddau i bawb y byddaf yn cwrdd â nhw mewn digwyddiadau fel y Maer.”

Yn ogystal â bod yn Faer, mae’r Cynghorydd Davies hefyd yn aelod ward ar gyfer Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr, sy’n cynnwys Broadlands.

Mae hi’n bwriadu ysgrifennu llyfr am ei blwyddyn fel Maer, a fydd hefyd yn edrych yn ôl ar y 22 o flynyddoedd y treuliodd hi yn gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

Os hoffech chi wahodd y Maer newydd i ddigwyddiadau neu ddathliadau yr ydych chi’n eu trefnu yn ystod y flwyddyn nesaf, ffoniwch swyddfa’r Maer yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643250 neu anfonwch neges e-bost i mayor@bridgend.gov.uk

Last Updated: 31/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud