Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Entrepreneuriaid Ysgol Gynradd Garth yn cipio tair gwobr genedlaethol

31 Gorfennaf 2017

Mae disgyblion ifanc peniog o Ysgol Gynradd Garth ym Maesteg yn gosod llwybr at ddyfodol disglair i’w hunain ar ôl i syniad creadigol yn ymwneud â chreonau eu helpu i ennill tair gwobr genedlaethol.

Ymgeisiodd tîm o ddisgyblion yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Y Criw Mentrus, gan gyflwyno’r syniad o ailgylchu hen greonau yn rhai newydd mewn ffurf llythrennau.

Rhyfeddodd panel o feirniaid ar y cysyniad ecogyfeillgar gymaint, rhoddwyd y wobr gyntaf i’r disgyblion, Naomi Hughes, Grace Williams, Eleri Hembrow a Libbie Thomas yn y categorïau ‘Ysbryd Tîm’ ac ‘Ymgysylltu â Busnes’, ac enillodd yr athrawon Emma Tarr a Hayley Phillips wobr hefyd, sef y wobr ‘Pencampwr yr Athrawon’.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Syniadau Mawr Cymru a Llywodraeth Cymru ac fe’i cynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. Cymerodd 15 ysgol arall o bob cwr o Gymru ran yn y gystadleuaeth.

Meddai’r pennaeth Julie Thomas: “Rydym ni’n hynod o falch o’r tîm sydd wedi cynrychioli Ysgol Gynradd Garth yn rhagorol. Yn yr ysgol rydym yn cynnal clwb menter wythnosol ar gyfer ein disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2, yn ogystal â phythefnos menter bob blwyddyn.

“Roedd syniad ‘Creonau Creadigol’ y merched yn boblogaidd iawn felly penderfynon ni y byddai’n gystadleuydd cryf yn y gwobrau cenedlaethol, ond er hynny, roedd y llwyddiant yn syfrdanol i ni!”

Hon yw’r ail flwyddyn yn olynol i Ysgol Gynradd Garth gipio gwobr yn y gystadleuaeth genedlaethol, a dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae bob amser yn wych gweld plant yr oedran hwn yn mwynhau ac yn elwa ar ddysgu am fyd busnes.

“Roedd yn rhaid i’r disgyblion gyflwyno eu syniad o flaen cynulleidfa, yn ogystal â’r beirniaid, sy’n bobl busnes llwyddiannus. Roedd yn rhaid iddyn nhw ddisgrifio’r heriau yr oedden nhw wedi eu hwynebu a gwnaethon nhw arddangos sgiliau rhagorol a fydd o fudd mawr iddyn nhw yn y dyfodol, megis gosod a chyflawni nodau, gweithio gyda’i gilydd, creu syniadau, a datrys problemau.

“Llongyfarchiadau i’r entrepreneuriaid ifainc hyn ac i holl aelodau staff Ysgol Gynradd Garth a fu’n rhan o’r fenter arbennig hon.”

Last Updated: 31/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud