Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hwyl ar gyfer y teulu cyfan yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn

26 Gorfennaf 2017

Bydd golffwyr dros 50 oed gorau’r byd yn cystadlu yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl yr wythnos hon yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex, ac yn ogystal â golff o’r safon uchaf, bydd llu o weithgareddau ar gael i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Lleolir Pentref y Bencampwriaeth yn agos iawn i’r ti cyntaf a’r 18fed llain, gan roi cyfle i’r gwylwyr weld y 144 o chwaraewyr yn gwneud eu paratoadau olaf ar y llain ymarfer pytio cyn dechrau ar eu rowndiau.

Ceir gwersi golff rhad ac am ddim a gefnogir gan yr R&A, yn ogystal â nifer o heriau i golffwyr sydd â’u bryd ar wella ym Mhentref Pencampwriaeth y gystadleuaeth, gan gynnwys her yr agosaf i’r fflag mewn efelychydd golff, her pytio chwe twll, a her tsipio wedi’i hysbrydoli gan TPC Sawgrass.

Bydd Datblygu Golff Cymru yn cynnig golff stryd i blant, a bydd tîm Get Active With Golf Radnor Hills wedi ei leoli ar y maes ymarfer golff.

Hefyd ar gyfer plant, bydd paentio wynebau yn ogystal â sioe hud a diddanwr plant ar gael.

Bydd arlwyo ar gyfer y cyhoedd ym Mhentref y Bencampwriaeth yn cynnwys bar cynhwysfawr, a stondinau pysgod a sglodion, byrgyrs  a chig. Mae cinio dau gwrs ar gael hefyd yng Nghlwb y Legends.

Bydd sgrin fawr yn dangos lluniau byw o’r cwrs golff, yn ogystal â siop anrhegion yn cynnig nwyddau'r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn.

Ar y cwrs golff bydd dwy ardal arlwyo, a bron i 1,000 o seddi yn yr eisteddle sy’n edrych dros y ti cyntaf, yr 17eg llain a’r 18fed llain.

Meddai Cyfarwyddwr y Bencampwriaeth Rory Colville, ar ran y Bencampwriaeth: “Bydd gan y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn rywbeth i bawb ar y cwrs golff ac oddi arno.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu rhai o enwau mwyaf y byd golff i Glwb Brenhinol Porthcawl, a chynnig ystod eang o weithgareddau ym Mhentref y Bencampwriaeth. Ceir amrywiaeth ragorol o adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau yn ogystal â gweithgareddau gwych ar gyfer gwyliau’r haf.”

Mae tocynnau ar gyfer y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn ar gael o www.senioropenchampionship.com, ac mae Tocynnau gyda’r Nos yn cynnig mynediad ar ôl 3pm am £13.50 ymlaen llaw, Tocynnau Ieuenctid i’r rhai rhwng 16 a 24 oed yn dechrau o £16. Ceir mynediad am ddim i’r rhai dan 16 oed pan eu bod gydag oedolyn sy’n talu am docyn.

Last Updated: 26/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud