Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hen fws clasurol yn cynnig cludiant am ddim o lan y môr ar gyfer cefnogwyr golff

26 Gorfennaf 2017

Gall cefnogwyr golff sy’n ymweld â’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yr wythnos hon osgoi’r daith hir mewn car drwy ddefnyddio gwasanaeth bws AM DDIM a fydd yn gweithredu rhwng Bae Trecco a Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Ac nid unrhyw fws cyffredin fydd hwnnw – tra bydd y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yn cynnwys rhai o sêr gorau y dyddiau a fu, bydd hen fws clasurol â tho agored hefyd yn cynnig atgofion dymunol o’r gorffennol.

Bydd y gwasanaeth bws yn cychwyn o Parkdean/Bae Trecco am 10am a bydd yn parhau ar yr awr ar bob awr (heblaw am 1pm) hyd at 5pm bob dydd o’r bencampwriaeth. Bydd y bws yn aros ar lan y môr ym Mhorthcawl am chwarter wedi’r awr ac yn cyrraedd y clwb golff am hanner awr wedi’r awr. Bydd y gwasanaeth olaf yn dychwelyd o’r clwb golff am 5:30pm.

Bydd modurwyr sy’n ymweld â’r bencampwriaeth yn cael eu cyfeirio i faes parcio’r bencampwriaeth a leolir oddi ar West Road.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfrannu at ariannu’r gwasanaeth bws am ddim, ac meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor: “Rydym ni’n hapus iawn i gefnogi’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, ac yn awyddus i annog cefnogwyr i wneud y defnydd gorau o’r gwasanaeth bws am ddim hwn. Er hynny, os ydych chi’n dymuno teithio mewn car drwy gydol eich siwrne, dilynwch yr arwyddion a fydd yn cyfeirio ymwelwyr i’r maes parcio swyddogol oddi ar West Road.”

Mae tocynnau ar gyfer y Bencampwriaeth agored i Golffwyr Hŷn ar gael o hyd a gellir eu prynu ar-lein yn www.senioropenchampionship.com neu drwy ffonio 0800 023 2557.

Last Updated: 26/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud