Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheolwr pêl-droed Cymru yn helpu Ysgol Gynradd Garth i ddathlu dwy wobr

22 Gorfennaf 2017

Daeth rheolwr pêl-droed Cymru Chris Coleman a’i hyfforddwr Kit Symons ar ymweliad arbennig ag Ysgol Gynradd Garth ym Maesteg yr wythnos diwethaf i helpu’r ysgol i ddathlu ennill dwy wobr mawr eu bri.

Ymunodd y ddau westai â disgyblion ac athrawon mewn gwasanaeth dathlu ar ôl i Ysgol Gynradd Garth ennill Gwobr Lefel 2 Ysgolion sy’n Parchu Hawliau, gan ddod yn un o’r ysgolion prin sydd wedi ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cymru.

Meddai’r prifathro Julie Thomas: “Roeddem ni’n arbennig o falch o groesawu Chris a Kit i’n gwasanaeth ysgol arbennig. Roedden nhw’n anhygoel gyda’r plant, sydd i gyd wedi bod yn siarad am eu hymweliad byth ers hynny!

“Cafodd Chris a Kit y pleser o fwynhau perfformiad gan gôr yr ysgol, a chyfle i rannu eu hanesion ysbrydoledig ac ateb cwestiynau’r disgyblion. Roedden nhw hefyd yn fodlon iawn i lofnodi popeth - gan gynnwys peli pêl-droed a gwisgoedd ysgol!”

Mae’r Wobr Ansawdd Genedlaethol yn golygu bod Ysgol Gynradd Garth yn un o’r ysgolion mwyaf iach a hapus yn y wlad.

Rhoddodd aseswyr gwobrwyo glod i’r ysgol am ei ‘ brwdfrydedd cyson a’i hymrwymiad i lesiant y staff a’r disgyblion’. Mae llesiant ‘yn werth sydd wedi ei ymwreiddio yn yr ysgol’ ac mae ‘chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn flaenoriaethau pwysig iawn’.

Adroddodd yr aseswyr hefyd bod ‘teimlad cryf o bwrpas’ yn yr ysgol, a bod hynny yn eu galluogi i wneud dewis clir o ran pa raglenni a mentrau y dylen nhw ganolbwyntio arnynt, gan roi cyfle i’r disgyblion ‘ffynnu a chyflawni’.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Llongyfarchiadau mawr iawn i Garth ar ei llwyddiant deuol. Mae’r Wobr Ansawdd Genedlaethol yn cydnabod y ffaith bod iechyd a llesiant yn rhan annatod o fywyd yr ysgol, ac mae’r wobr Parchu Hawliau yn arwydd pellach bod Ysgol Gynradd Garth yn gwneud ei gorau glas i feithrin dinasyddion ifanc cydnerth, gwybodus a hyderus. “Hoffwn ddweud da iawn wir wrth yr holl ddisgyblion ac aelodau staff am eu gwaith caled i gyflawni’r gwobrau hyn. Dyma ffordd ardderchog o orffen y flwyddyn.”

Last Updated: 24/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud