Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sesiynau gweithgarwch ParkLives AM DDIM yn cadw teuluoedd yn iach dros yr haf

18 Gorfennaf 2017

Bydd menter ‘ParkLives’ yn dechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesaf, gan ddarparu cyfres o weithgareddau awyr agored sy’n addas i deuluoedd AM DDIM yn y parciau a’r meysydd gwyrdd lleol trwy gydol gwyliau’r haf.

Bydd y sesiynau ParkLives, a ariennir gan Coca-Cola, a gefnogir yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn elwa i’r eithaf ar yr awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg.

Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau yn cael eu cynnal ar Gaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cynhelir amrywiaeth o weithgareddau un awr, gan gynnwys ‘Gladiatoriaid Bach’, ‘Gladiatoriaid’, Zumba, Cwrs Antur, Beiciau Cydbwyso a Parkour bob dydd Iau o 27 Gorffennaf i 31 Awst...a phob un ohonynt AM DDIM!

Mae sesiynau Gladiatoriaid Bach a Gladiatoriaid yn cynnwys gemau yn seiliedig ar rwystrau ar gyfer plant a’u teuluoedd, a bydd rhagor o rwystrau i’w goresgyn wrth redeg, neidio a dringo ar y cwrs Parkour a fydd yn addas i bobl â gwahanol alluoedd.

Yn ystod gwyliau’r ysgol bydd hefyd sesiynau Tai Chi a Llesiant i’r teulu AM DDIM gan ParkLives ar Gaeau Newbridge bob dydd Iau, ger Llyn Gwyllt Porthcawl bob dydd Llun, yng Ngwarchodfa Natur Cynffig bob dydd Mawrth, ac ym Mharc Lles, Maesteg bob dydd Gwener. Cadwch olwg am y sesiynau cerdded a cherdded Nordig hefyd.

Gallwch roi cynnig ar rai o weithgareddau ParkLives ddydd Sadwrn yma, 22 Gorffennaf ar Gaeau Newbridge (1pm - 3pm) yn rhan o ddigwyddiad arbennig AM DDIM a fydd yn lansio gweithgareddau ParkLives a Her Ddarllen yr Haf sy’n dychwelyd i lyfrgelloedd lleol.

Meddai’r Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod o Gabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Rydym ni wrth ein boddau bod y fenter ParkLives yn dod i’r Fwrdeistref Sirol. Gall bod yn fwy egnïol effeithio gymaint ar eich iechyd corfforol yn ogystal â’ch iechyd meddwl, felly mae unrhyw fenter sy’n sicrhau bod mwy o gyfle i drigolion lleol fod yn egnïol yn wych.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd y gweithgareddau ParkLives am ddim hyn yn ychwanegu rhagor o fwrlwm a hwyl at ein parciau a’n meysydd gwyrdd yr haf yma, gan gynnig rhywbeth i bawb. Mae’r fenter eisoes yn boblogaidd iawn mewn dinasoedd a threfi eraill yn y DU, ac rydym ni’n sicr y bydd y sesiynau hyn yn ysbrydoli llawer o deuluoedd lleol.”

Mae ParkLives ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont yn rhan o bartneriaeth gydag Abertawe a Castell-nedd Port Talbot ac wedi’i hariannu tan 2020. Mae pob gweithgaredd ParkLives AM DDIM, ac mae’n rhaid i bob plentyn dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Caiff teuluoedd ymuno ar y diwrnod ar gyfer pob sesiwn ParkLives, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01656 815119.

Mae amserlen lawn sesiynau gweithgarwch ParkLives ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar /cy/gwasanaethau/schools/gwyliau-ysgol.aspx.

 

Last Updated: 18/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud