Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Yr anfarwol Faldo yn cadarnhau y bydd yn cystadlu yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn

13 Gorfennaf 2017

Mae anfarwolion y byd golff yn dod i Gwrs Golff Brenhinol Porthcawl y mis hwn. Yr enwog Syr Nick Faldo yw’r diweddaraf i gadarnhau y bydd yn cystadlu yn erbyn sêr eraill y byd golff yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn o 27-30 Gorffennaf, a gyflwynir gan Rolex.

Mae Faldo wedi bod enillydd chwe gwaith yn y prif bencampwriaethau golff ac ef yw’r golffiwr mwyaf llwyddiannus yn hanes Prydain. Mae’n dathlu ei ben-blwydd yn 60 ar 18 Gorffennaf ac yn credu nad oes ffordd well o ddathlu deugain mlynedd o chwarae’n broffesiynol na chystadlu unwaith eto.

Dywedodd: “Mae chwarae ychydig o golff cystadleuol yn rhan o fy nghynllun i ddathlu fy mhen-blwydd yn drigain oed ac rwy’n edrych ymlaen at y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn. Rwyf wedi chwarae mewn ambell i gystadleuaeth ar y daith Pencampwyr yn yr Unol Daleithiau dros y misoedd diwethaf ac rwy’n fwy cyfarwydd â’r ffordd rwy’n chwarae.

“Mae chwaraewyr sy’n chwarae ar y daith Golffwyr Hŷn yn rhannu nifer o atgofion. Rwy’n tybio ein bod ni fel grŵp yn gwneud i atgofion arbennig o gyfnod penodol lifo’n ôl i feddyliau cefnogwyr golff. Mae’r chwaraewyr hyn hefyd yn creu atgofion arbennig ar y cwrs golff wrth iddyn nhw barhau i allu canolbwyntio’n anhygoel o dda ac ennill gyda chanlyniadau cofiadwy. Rwy’n gobeithio creu un neu ddau atgof cofiadwy fy hun ar Gwrs Brenhinol Porthcawl ac rwy’n edrych ymlaen at fod yno.”

Mae Vijay Singh, y gŵr o Ffiji, hefyd yn gobeithio ychwanegu at ei dair Brif Pencampwriaeth pan fydd yn chwarae am y tro cyntaf yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn ar Gwrs Brenhinol Porthcawl. Dim ond ei bedwaredd Gystadleuaeth ar y daith Ewropeaidd i Golffwyr Hŷn fydd hon.

Mae Singh yn un o sawl cyn Brif Bencampwr fydd yn cystadlu am y Claret Jug i golffwyr Hŷn yn ddiweddarach y mis hwn, gan ymuno ag enwogion eraill y byd golff fel José María Olazábal, Fred Couples, John Daly, Bernhard Langer, Sandy Lyle, Tom Watson, Todd Hamilton ac Ian Woosnam.

Bydd sawl un a fu’n cystadlu yn erbyn ei gilydd yng Nghwpan Ryder yn mynd benben unwaith eto a bydd llu o gyn-gapteiniaid a chwaraewyr yn paratoi i daro’u peli ar y cwrs glan y môr yng Nghymru, gan gynnwys Paul McGinley, Colin Montgomerie, Sam Torrance, Corey Pavin, Tom Lehman, Miguel Angel Jiménez, Constantino Rocca, Jesper Parnevik, Philip Price a Phencampwr Presennol y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, Paul Broadhurst.

Mae pecynnau tocyn a llety yn dal ar gael ar gyfer y Bencampwriaeth, gan gynnwys y Tocyn Ieuenctid  sydd newydd ei gyhoeddi, sef tocyn rhatach i bobl 16-24 mlwydd oed. Caiff pobl iau nac 16 oed fynd i mewn am ddim yng nghwmni oedolyn.

Ynghyd â’r tocynnau tymor a dyddiol pris llawn, mae’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn hefyd yn cynnig Tocyn Gyda’r Nos (ar ôl 3pm) ar gyfer dydd Iau 27 Gorffennaf a dydd Gwener 28 Gorffennaf am £13.50 ymlaen llaw neu £15 wrth fynd i mewn.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym ni wrth ein boddau fod y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, a gyflwynir gan Rolex, yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto, ac rydym ni’n falch o fod yn un o bartneriaid y digwyddiad. Dair blynedd yn ôl, roeddem ni’n falch mai yma y cynhaliwyd y ‘Brif’ gystadleuaeth golff gyntaf erioed i’w chynnal yng Nghymru. Bydd hi’n anodd rhagori ar 2014 ond rwy’n gwybod bod pawb yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl wedi gwneud pob ymdrech bosibl i greu amgylchiadau chwarae rhagorol unwaith eto.

“Mae trigolion, gwirfoddolwyr a busnesau’r fro wedi bod yn eithriadol o hael eu cefnogaeth hefyd, gyda phawb yn cydnabod pa mor fanteisiol yw twristiaeth golff i’r economi leol ac i hyrwyddo’n hunain i gynulleidfa fyd-eang.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i brynu tocynnau i fynd i’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch 0800 023 2557.

 

Last Updated: 20/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud