Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Enillwch ddau docyn i fynd i’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn!

11 Gorfennaf 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu cyflwyno pum pâr o docynnau tymor yn rhad ac am ddim i fynd i’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn. Dyma gyfle i gefnogwyr golff ffodus wylio bob dydd o’r cynnwrf o ddydd Iau tan ddydd Sul, gan gynnwys dydd Mercher 26 Gorffennaf, sef y diwrnod ymarfer.

Os hoffech chi fanteisio ar y cyfle i ennill dau docyn, fe allwch chi gystadlu drwy fynd i ‘BridgendCBC’ ar gyfrif Twitter, Facebook ac Instagram y cyngor. Cadwch lygad am y negeseuon a fydd yn rhoi cyfarwyddiadau ynghylch sut i gymryd rhan. Gallwch gystadlu ar bob un o’r tri chyfrwng cymdeithasol i gynyddu’ch siawns o ennill.

Mae modd cystadlu drwy’r post hefyd, drwy anfon eich enw, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost at ‘Y Gystadleuaeth Golff’, y Tîm Ymgysylltu, Marchnata a Chyfathrebu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Llawr 1, Y Swyddfeydd Dinesig,  Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Y dyddiad cau i gystadlu ar y cyfryngau cymdeithasol neu drwy’r post yw dydd Mercher 19 Gorffennaf.

Last Updated: 11/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud