Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sioe geir a marchnad stryd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

10 Gorfennaf 2017

Mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn paratoi i gynnal ‘Sioe Ceir Clasurol’ yn ogystal â’r farchnad stryd fisol nesaf ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf.

Bydd y sioe geir, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Chlwb Ceir Clasurol Morgannwg, yn dathlu oes aur moduro a bydd dwsinau o hen gerbydau i’w gweld yno rhwng 10am a 4pm.

Bydd y cerbydau clasurol wedi eu parcio ar strydoedd canol y dref a byddant yn cynnwys cymysgedd dda o geir o’r 50au, y 60au a’r 70au gan gynnwys modelau MG, Ford, Rover a Jaguar, yn ogystal â beiciau modur Harley Davidson a Honda Goldwing a dau dractor LGV, a bydd teuluoedd hefyd yn gallu mwynhau cael golwg fanwl ar injan dân gyfoes a cheir yr heddlu.

Rhoddir gwobrau, wedi eu noddi gan Farchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr, i’r car a’r beic modur gorau yn y sioe.

Ar yr un diwrnod hefyd, bydd tua 20 o gabanau marchnad yn y farchnad stryd ar Caroline Street, yn gwerthu bwyd, crefftau llaw a chynhyrchion unigryw.

Ymhlith y masnachwyr lleol a fydd yn gwerthu eu cynhyrchion mae ‘Bang On Brewery’. Bu angen i’r bragwyr lleol, sydd wedi eu lleoli yn Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, ailgyflenwi eu cwrw a’u stowt erbyn 1 o’r gloch y prynhawn fis diwethaf, gan eu bod mor boblogaidd, felly maen nhw’n edrych ymlaen at ddiwrnod prysur arall o fasnachu.  

Bydd ‘Taste of Thailand’, a agorodd yn ddiweddar ym Marchnad Dan Do gyfagos Pen-y-bont ar Ogwr, hefyd yn cynnig tameidiau i’w blasu, a bydd seidr crefft ar werth hefyd gan Vale of Glamorgan yn ogystal â masnachwyr o bell ac agos yn dod â rhywbeth newydd i’r dref.

Bydd yr artist lleol Cerys Knighton yn gobeithio denu’r dorf, a gall ymwelwyr wella eu sgiliau ieithyddol trwy gael gwersi Cymraeg yn un o’r stondinau.

Trefnwyd y farchnad stryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda chymorth masnachwyr canol y dref sy’n rhan o’r grŵp ‘CF31’, a chaiff ei chynnal rhwng 10am a 4pm. Cynhelir rhagor o farchnadoedd stryd ddydd Sadwrn 19 Awst a dydd Sadwrn 16 Medi.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Bydd dydd Sadwrn 15 Gorffennaf yn ddiwrnod mawr i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd digon o bethau ar gael i siopwyr, cerddoriaeth ac adloniant i blant a llawer o leoedd bwyta, ac mae’r farchnad stryd fisol yn ychwanegiad rhagorol i ganol y dref.

“Roedd y Sioe Ceir Clasurol yn boblogaidd iawn â theuluoedd lleol y llynedd, a bydd mwy na 60 o geir i’w gweld eto eleni, gan ddod â digon o liw, hwyl, a hiraeth am y gorffennol i strydoedd canol y dref.”


Last Updated: 10/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud