Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datgelu dyluniadau’r prosiectau ar gyfer Canolfan Chwaraeon Dŵr, caffi a chiosg harbwr newydd i Borthcawl

7 Gorfennaf 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cip ymlaen llaw i’w breswylwyr ar sawl datblygiad newydd cyffrous i’r ardal.

Mae cynnig wedi’i wneud ar gyfer canolfan chwaraeon dŵr a chaffi integredig i Fae Rest a chiosg harbwr wedi’i adnewyddu ynghyd â chyfleusterau newydd i Farina Porthcawl. Bydd manylion a darluniau, ar gyfer y datblygiadau a gynigir, yn cael eu harddangos i’r cyhoedd yn Swît Drws Llwyfan Pafiliwn y Grand ddydd Mercher 12 Gorffennaf rhwng 1pm a 6.30pm.

Fel arall, gellir gweld y rhain  ar lein a gwneud sylwadau arnynt gan ddefnyddio’r tudalennau cynllunio yn www.bridgend.gov.uk.

Os bydd y cynllun yn llwyddiannus, bydd y ganolfan chwaraeon dŵr a’r caffi yn darparu cyfleusterau newydd o ansawdd uchel yn ymyl y traeth sydd wedi ennill gwobrau a Baner Las. Bydd hyn yn sefydlu atyniad eiconig a chyfredol a all gefnogi a datblygu chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn yr ardal.

Yn y cyfamser, bydd y cynnig i ailwampio ciosg yr harbwr yn rhoi i’r adeilad hanesyddol olwg ffres a newydd, a bydd yno gawodydd, toiledau a chyfleusterau eraill ar gyfer y cychod sy’n defnyddio Marina Porthcawl.  

Mae’r datblygiadau arfaethedig yn dilyn y newyddion diweddaraf bod sawl busnes newydd ar fin agor eu drysau yn Adeilad Jennings, sy’n adeilad rhestredig gradd II. Bydd gwaith yn dechrau yn nes ymlaen yn y flwyddyn ar brosiect cymunedol ar gyfer Canolfan Forol Porthcawl.

  • I weld y cynlluniau a’r darluniau ar lein neu i wneud sylwadau arnynt, ewch i’r tudalennau cynllunio yn www.bridgend.gov.uk a rhoi cyfeirnod P/17/513/BCB (ar gyfer y canolfan chwaraeon dŵr) a P/17/516/BCB (ar gyfer ciosg yr harbwr).
Last Updated: 10/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud