Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lansio cynnig Tocynnau Gyda’r Nos ar gyfer y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn

4 Gorfennaf 2017

Cyflwynwyd cynnig cyffrous am y tro cyntaf, a fydd yn rhoi cyfle i gefnogwyr golff gael tocyn ‘mynediad hwyr’ i ddau ddiwrnod cyntaf y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, a gyflwynir gan Rolex, yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Ar ôl 3pm ddydd Iau, 27 Gorffennaf a dydd Gwener, 28 Gorffennaf, bydd gwylwyr yn cael prynu Tocyn Gyda’r Nos (am £13.50 ymlaen llaw neu £15 wrth y fynedfa) i wylio enwogion y gêm yn chwarae wrth i’r haul fachlud dros un o gyrsiau glan y môr godidog Cymru.

Mae’r cynnig, sy’n dilyn polisi llwyddiannus yr R&A o gyflwyno Tocyn Gyda’r Nos ar gyfer y Bencampwriaeth agored yng Nghlwb Golff Royal Troon y llynedd, yn rhoi cyfle gwych i unrhyw un, sy’n gorffen gweithio yn gynnar neu nad yw’n gallu cyrraedd Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn gynharach yn y dydd, i gael y wefr o wylio Golffwyr Hŷn o safon fyd-eang.

Gan fod disgwyl i’r cystadlu barhau tan tua 8.30pm, mae’r Tocyn Gyda’r Nos yn cynnig dewis wedi’i brisio’n ddeniadol i wylio rowndiau cynnar y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, sy’n dod i ben ar benwythnos 29 a 30 Gorffennaf.

Meddai Johnnie Cole-Hamilton, ar ran y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn: Rydym ni’n falch o gyflwyno Tocynnau Gyda’r Nos yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn er mwyn cynnig dewis deniadol arall i bobl allu dod i’r Bencampwriaeth. Mae Tocynnau Gyda’r Nos wedi bod yn boblogaidd iawn yn y Bencampwriaeth Agored ac rydym ni’n gwybod y gall cefnogwyr fwynhau sawl awr o golff rhagorol ar yr adeg hon o’r dydd. Mae’n argoeli i fod yn wythnos anhygoel arall yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl ac rydym ni’n edrych ymlaen at gael gweld golffwyr hŷn gorau’r byd yn chwarae.”

Mae’r trefniadau tocynnau gyda’r nos newydd yn dilyn y penderfyniad i wneud y Bencampwriaeth yn fwy fforddiadwy i bobl iau, drwy gyflwyno Tocynnau Ieuenctid am £16 yn unig ar gyfer pobl ifanc rhwng 17 a 24.

Mae plant a phobl ifanc dan 16 oed, pan eu bod yng nghwmni oedolyn, yn cael mynd i mewn am ddim, a cheir parcio am ddim yn agos at Gwrs Golff Brenhinol Porthcawl hefyd.

Bydd nifer o sêr enwog Golff Pobl Hŷn yn ymgynnull yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl, gan gynnwys  Bernhard Langer, Tom Watson, Fred Couples, John Daly, Ian Woosnam a Colin Montgomerie, yn ogystal â llu o bencampwyr Prif Bencampwriaethau eraill o bob cwr o’r byd.

Mae tocynnau ar werth ar hyn o bryd ac mae pecynnau lletygarwch ar gael hefyd. Ar gyfer pob math o docynnau ac i gael rhagor o wybodaeth ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch 0800 023 2557.

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud