Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bydd Olazábal a Jiménez yn ychwanegu naws Sbaenaidd i’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn

4 Gorfennaf 2017

Mae’n sicr y bydd y ddau o Sbaen, José María Olazábal a Miguel Angel Jiménez yn dod â rhywfaint o naws Sbaenaidd i dde Cymru ar ôl cadarnhau y byddant yn cymryd rhan yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl rhwng 27 a 30 Gorffennaf.

Bydd Olazábal yn cystadlu yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn am y tro cyntaf ar ôl cael ei ben-blwydd yn 50 oed, a chafodd ei gydwladwr Jiménez ei ganlyniad gorau mewn Pencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn y llynedd, gan orffen dair ergyd y tu ôl i’r pencampwr Paul Broadhurst yn Carnoustie.

Gyda llai na mis i fynd cyn dechrau pencampwriaeth eleni, mae Olazábal, sy’n 51 mlwydd oed, yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig.

“Ni fedrais ddod y llynedd oherwydd fy iechyd, ond rwy’n edrych ymlaen at chwarae yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yn fawr iawn a chwarae ar gwrs glan y môr go iawn” meddai Olazábal.

“Mae pawb yr wyf wedi siarad â nhw yn dweud bod y cwrs yn wych. Rwyf wedi clywed ei fod yn gynllun cwrs glan y môr campus, gyda rhywfaint o dyllau dall, a dyna’n union fel y dylai hi fod allan ar y cwrs.

“Byddaf bob amser yn edrych ymlaen at chwarae mewn digwyddiadau pwysig fel hyn. Er mai’r Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yw hon, mae’n teimlo fel y Bencampwriaeth Agored ei hun i ni, oherwydd ein bod ni’n cael y cyfle i chwarae ar gyrsiau glan y môr fel hwn unwaith eto ac ni allem ofyn am well cystadleuaeth na digwyddiad.”

Enillodd Jiménez, sydd wedi ennill 21 o weithiau ar y Daith Ewropeaidd, ei bedwerydd teitl ar gyfer pobl dros 50 yn gynharach eleni gan amddiffyn teitl y Mississippi Gulf Resort Classic ar Gylchdaith Pencampwyr y PGA TOUR, gan drechu Gene Sauers pencampwr Pencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn UDA 2016, ar ôl chwarae tyllau ychwanegol.

Roedd y chwaraewr 53 mlwydd oed ar y blaen ar ôl 54 twll yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn y llynedd ac mae’n gobeithio defnyddio’r profiad hwnnw pan fydd yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl mewn ychydig o wythnosau.

“Rwy’n edrych ymlaen at chwarae yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl a dychwelyd i’r cwrs lle y chwaraeais fy Mhrif Bencampwriaeth i Golffwyr Hŷn gyntaf,” meddai Jiménez. Mae’n gwrs golff da, ac os bydd y tywydd yn boeth ac yn sych fel yn 2014, bydd hi’n heriol iawn yn wir.

“Roedd fy rownd olaf yn Carnoustie yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yn siomedig iawn y llynedd, ond rwy’n chwarae’n dda ar hyn o bryd ac roedd hi’n wych dechrau fy nhymor drwy ennill ym Mississippi ym mis Ebrill.

“Yn fy nhri ymddangosiad mewn Pencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, rwyf wedi gorffen yn wythfed, yn bedwerydd ac yn drydydd, felly mae gennyf hanes eithaf da yn y Bencampwriaeth ac ennill Prif Bencampwriaeth i Golffwyr Hŷn eleni yw fy nharged yn bendant. Fel bob amser, bydd nifer o chwaraewyr anhygoel yn bresennol, felly bydd y gystadleuaeth yn anodd iawn a bydd yn rhaid i mi sicrhau fy mod ar fy ngorau ar gwrs Brenhinol Porthcawl er mwyn gallu ennill, ond yn bendant, rwy’n llawn cyffro ynghylch y posibilrwydd hwnnw.”

Bydd dau Sbaenwr arall, Santiago Luna a Miguel Angel Martin, hefyd yn chwarae ar gwrs Brenhinol Porthcawl y mis nesaf, gan ymuno â sêr y byd golff sydd eisoes wedi cadarnhau y byddant yn cymryd rhan ym mhencampwriaeth eleni, gan gynnwys Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Tom Watson ac Ian Woosnam.

I gael rhagor o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch i www.senioropenchampionship.com neu ffoniwch 0800 023 2557.

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud