Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Biliau ardrethi gostyngedig i fanwerthwyr y stryd fawr

4 Gorfennaf 2017

Gallai cannoedd o fanwerthwyr lleol y stryd fawr elwa ar filiau ardrethi gostyngedig ar ôl i Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i fabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru.

O dan y cynllun, bydd manwerthwyr cymwys yn cael gostyngiad o hyd at £1,500 ar eu bil ardrethi annomestig os bydd ganddynt werth ardrethol o £50,000 neu lai ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18.

Mae’n rhaid i’r eiddo fod yn cael ei ddefnyddio naill ai’n gyfan gwbl neu’n bennaf fel siop, bwyty, caffi neu sefydliad yfed. Yn hollbwysig, mae’n rhaid iddyn nhw fod yn fusnesau’r stryd fawr nad ydynt wedi eu lleoli mewn datblygiadau y tu allan i’r dref nac ar ystadau diwydiannol.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, amcangyfrifir y gallai oddeutu 450 o dalwyr ardrethi o bosibl elwa ar y cynllun, a fydd yn cael ei gynnig ar y cyd â chynlluniau Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach a Rhyddhad Pontio.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Lywydd y Cyngor: “Mae llawer o bobl yn pryderu am gynnydd yn eu hardrethi annomestig, o ganlyniad i ailbrisiadau Asiantaeth y Swyddfa Brisio, a chyhoeddwyd y cynllun hwn yn gynharach eleni gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo'r busnesau bach a chanolig hynny sydd wedi eu heffeithio’n andwyol.

“Er na fydd gan y cyngor unrhyw ddisgresiwn ar unrhyw elfennau ar Gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr, rydym yn falch o’i fabwysiadu a gwneud yr hyn y gallwn i gefnogi ein manwerthwyr ar y stryd fawr.”

I gael gwybod rhagor am y cynllun, ac i wneud cais, ffoniwch Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643643.

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud