Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliadau ailgylchu a gwastraff Gwyl y Banc

Dylech nodi NA fydd unrhyw gasgliadau ailgylchu a gwastraff ddydd Llun 1 Mai oherwydd Gŵyl y Banc. Mae hyn yn golygu y bydd pob casgliad un diwrnod yn hwyrach nag arfer am weddill yr wythnos hyd at ddydd Sadwrn 6 Mai.

Newidiadau i ailgylchu yn y cartref...

Yn ystod yr haf eleni byddwn yn newid sut yr ydych yn ailgylchu yn eich cartref drwy roi cynwysyddion ailgylchu newydd i chi ar gyfer y casgliadau wythnosol, a bydd y rhan fwyaf o gartrefi yn cael eu cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag sbwriel bob pythefnos.

Bydd hefyd casgliad newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, a bydd diwrnodau casglu yn newid i’r rhan fwyaf o gartrefi. Bydd pob newid yn dod i rym o 5 Mehefin 2017 ymlaen.

Rhagor o wybodaeth am www.recycleforbridgend.wales

Last Updated: 02/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud