Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Angen gwirfoddolwyr Cymraeg i groesawu ymwelwyr â’r Urdd

13 Ebrill 2017

Mae angen tîm o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg i fod yn Llysgenhadon dros Ben-y-bont ar Ogwr i groesawu ymwelwyr ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ym Mhencoed, rhwng 29 Mai a 3 Mehefin.

Disgwylir y bydd tua 90,000 o ymwelwyr yn dod i’r digwyddiad dros chwe diwrnod ar Gaeau Coleg Pencoed (Maes Sioe Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), ac mae angen i’r llysgenhadon roi’r croeso mwyaf cynnes posibl iddynt a darparu manylion ar ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celfyddydau a bwydydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd angen i’r rhai sydd â diddordeb ymrwymo i ddau ddiwrnod o hyfforddiant a bod ar gael i wirfoddoli am o leiaf un sesiwn hanner diwrnod yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ystod wythnos y Sulgwyn. Yn gyfnewid am hyn, byddant yn cael tocyn diwrnod llawn i fwynhau’r dathliadau.

Mae’r hyfforddiant am ddim a dim ond deuddydd o amser sydd angen i chi ymrwymo iddo mewn gweithdy sy’n edrych ar drysorau’r ardal.  Y dyddiadau hyfforddi nesaf yw dydd Mawrth 25 Ebrill, dydd Iau 11 Mai a dydd Mercher 24 Mai. Bydd yr hyfforddiant yn Gymraeg, a’r deunyddiau cymorth yn cael eu cynnig yn Gymraeg a Saesneg.

I gofrestru, ewch i www.eventbrite.co.uk a chwilio am ‘HYFFORDDIANT LLYSGENNAD PEN-Y-BONT AR OGWR’, neu cysylltwch ag Angharad Wynne trwy e-bostio angharad@angharadwynne.com neu ffonio 07786 256722.

Bydd y gwirfoddolwyr Cymraeg a fydd yn cael eu recriwtio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymuno â grŵp o oddeutu 20 o Lysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr sydd eisoes yn cefnogi twristiaeth leol trwy ymgysylltu ag ymwelwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn nifer o wahanol ffyrdd, megis cwrdd a chyfarch mewn digwyddiadau, helpu grwpiau i drefnu eu hymweliad, ysgrifennu blogiau, rhannu gwybodaeth leol gyda theuluoedd ac, yn gyffredinol, yn gwneud popeth y gallant i godi proffil yr ardal.

Dywedodd Lew Chamberlain, Cyfarwyddwr Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr hyn am y rhaglen: “Mae hyfforddi i fod yn Llysgennad dros Ben-y-bont ar Ogwr wedi bod yn brofiad pleserus iawn. Trwy wneud dim ond deuddydd o hyfforddiant am ddim, rwyf wedi dysgu cymaint am yr ardal, ei hanes, diwylliant, bywyd gwyllt a’r trysorau cudd sydd ar drothwy ein drws, ac yn ogystal â hynny, deuthum o hyd i gymuned o bobl debyg a gwneud ffrindiau newydd.

“Mae’n deimlad braf i wirfoddoli a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, i rannu fy hoffter o’r ardal hon ag ymwelwyr ac, yn gyffredinol, i godi proffil Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan wybod ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar dwristiaeth a’r economi leol.

“Rydym yn chwilio’n benodol am siaradwyr Cymraeg y tro hwn. Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch ac ymunwch â ni - ni fyddwch yn difaru!”

Cefnogir rhaglen hyfforddi Llysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr gan Dîm Datblygu Gwledig Reach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ochr yn ochr â Chymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r prosiect wedi cael arian trwy Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Last Updated: 13/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud