Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Recycling workshops web

Gweithdy ailgylchu ar daith o amgylch ysgolion lleol

11 Ebrill 2017

Mae gweithdy arbennig sy’n cyflwyno digonedd o ffeithiau defnyddiol i blant am ailgylchu a materion ecolegol eraill wedi bod yn teithio o amgylch ysgolion cynradd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gweithdai wedi’u cynnal mewn deng ysgol ers dechrau mis Chwefror er mwyn helpu i ledaenu’r neges ‘lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu’ ymhlith preswylwyr ieuengaf y fwrdeistref sirol.

Cyflwynwyd y gweithdai gan ADA Training, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

…………………………………………………………………………………………………………………

A oeddech chi’n gwybod y bydd newidiadau mawr yr haf hwn i’r ffordd yr ydych chi’n ailgylchu yn y cartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Bydd y newidiadau, a ddaw i rym ar 5 Mehefin, yn cynnwys cyflwyno cynwysyddion ailgylchu newydd, cyfyngiad newydd o ddau fag ar gyfer y sbwriel y cewch ei daflu bob pythefnos, a chasgliad newydd ar wahân i gewynnau a gwastraff amsugnol.

Bydd y diwrnod casglu hefyd yn newid ar gyfer mwy na hanner y cartrefi lleol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bridgend.gov.uk/ailgylchu.

Last Updated: 11/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud