Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Wyau Pasg yn rhodd i blant mewn angen

Bridge FM Easter Egg Appeal 2017

10 Ebrill, 2017

Bydd plant sy’n agored i niwed ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn wy Pasg diolch i haelioni busnesau a thrigolion lleol.

Mae cyfanswm o 100 o wyau wedi eu rhoi yn garedig i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ganlyniad i apêl Pasg flynyddol Bridge FM, a gefnogir gan Sainsbury’s a Charchar EM a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc.

Roedd y busnesau lleol a roddodd wyau i’r apêl yn cynnwys: Broughshire Waste Metals Ltd, FRF Motors a Bridgend Ford. 

Trosglwyddwyd yr wyau Pasg i Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro Addysg a Chymorth i Deuluoedd.

Meddai Lindsay Harvey: “Diolch i apêl Bridge FM, bydd plant sy’n agored i niwed ledled y fwrdeistref sirol yn mwynhau ychydig o siocled dros y Pasg, fydd yn dod â llawer iawn o bleser iddynt rwy’n siŵr. Diolch enfawr i’r holl fusnesau a’r trigolion sydd wedi cyfrannu’n garedig at yr apêl. Heb eu haelioni a’u cyfraniad ni fyddai’r fenter hon wedi bod yn bosibl.”

Foto (L to R): Andrea, HM Prison & Young Offenders Institution Parc; Liz Walton-James, Rheolwr Grwp - Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles,Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Bridge FM gwningen y Pasg; Jackie Thomas, Sainsbury’s; Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro Addysg a Chymorth i Deuluoedd,Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; ac Lee Jukes, Bridge FM.

 

Last Updated: 10/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud