Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Betws and Garw

Gwaith wedi dechrau i adeiladu dwy ysgol gynradd newydd ym Metws

16 Chwefror 2017

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ddwy ysgol gynradd newydd a leolir ar safle presennol Ysgol Gynradd Betws.

Bydd yr Ysgol Gynradd Betws newydd sbon yn cael ei chreu, yn ogystal ag adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw.

Mae’r prosiect yn costio cyfanswm o £11.2m a chaiff ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru

Cynhaliwyd seremoni torri’r dywarchen gyntaf yr wythnos diwethaf i nodi dechrau’r gwaith adeiladu, ac meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David: “Rwy’n falch ein bod ni wedi cyrraedd y garreg filltir bwysig hon mewn datblygiad a fydd yn sicrhau etifeddiaeth barhaus i Gwm Ogwr a Chwm Garw.

“Difrodwyd Ysgol Gynradd Betws yn sylweddol gan dân trydanol yn 2012, a bu’n rhaid i rai plant gael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth dros dro byth ers hynny. Caiff adeilad newydd sbon Ysgol Gynradd Betws ei adeiladu wrth ochr yr Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw newydd, sy’n symud o’i hadeiladau sy’n heneiddio ym Mhontycymer gerllaw.

“Bydd y ddwy ysgol newydd yn cynnwys adnoddau llawn a chyfleusterau o’r radd flaenaf. Bydd hyn yn cynnwys gwell mannau awyr agored ar gyfer disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, o’i gymharu â’u hysgol bresennol, ac am y tro cyntaf, caeau chwaraeon ar y safle. Hefyd, bydd gwell mynediad ar gyfer plant anabl.”

Ychwanegodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Hywel Williams: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gweithio mor galed ar y prosiect hwn ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y ddwy ysgol newydd yn agor ymhen ychydig llai na dwy flynedd.”

“Rydym ni’n hynod falch o’n rhaglen moderneiddio ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. O fewn y degawd diwethaf rydym ni wedi gweld prosiectau gwerth miliynau o bunnoedd yn cael eu cwblhau, gan gynnwys Ysgol Gatholig yr Archesgob McGrath, Coleg Cymunedol y Dderwen, Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gyfun Maesteg, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-fai, Ysgol Gynradd Caerau, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, a Champws Bryncethin. Rydym ni hefyd ar fin dechrau ar y gwaith o adeiladu Ysgol Gynradd Brynmenyn newydd.

“Mae’r ysgolion hyn ymhlith y gorau yng Nghymru, gan ddarparu amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf a fydd yn galluogi disgyblion presennol a’r dyfodol i ragori a chyflawni eu llawn botensial.”

Cafodd safleoedd newydd Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw eu dylunio gan dîm dylunio mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chânt eu hadeiladu gan Andrew Scott Limited. Caiff yr adeiladau newydd eu hadeiladu i safon ‘rhagorol’ BREEAM o ran cynaliadwyedd, gan ddefnyddio mwy na 15 y cant o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. 

Last Updated: 22/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud