Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestrwch nawr ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd

16 Chwefror 2017

Caiff garddwyr gofrestru erbyn hyn ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n dychwelyd y gwanwyn hwn.

Bydd casgliadau bob pythefnos yn ei gwneud hi’n bosibl ailgylchu gwastraff gwyrdd gan gynnwys planhigion, blodau, chwyn, glaswellt, dail a thoriadau gwrychoedd.

Darperir y gwasanaeth yn ystod y prif dymor tyfu rhwng mis Ebrill a chanol mis Tachwedd, a chaiff trigolion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth drwy wneud taliad untro o £27 fesul aelwyd, a cheir cyfradd ostyngol o £23 ar gyfer pensiynwyr.

Ar ôl cadarnhau’r taliad, cyflenwir dau sach y gellir eu hailddefnyddio i aelwydydd ar gyfer eu gwastraff gwyrdd, a byddant yn cael eu casglu bob pythefnos ar ddiwrnod penodol.

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hywel Williams: “Caiff y cynllun cyfleus hwn ei gynnal â’n partner ailgylchu Kier ac mae’r holl wastraff gwyrdd a gesglir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei drosglwyddo i gwmni lleol Cowbridge Compost a’i droi’n wrtaith.

“Y llynedd, cofrestrodd ychydig mwy na 2,800 o gartrefi ar y cynllun, sef 400 yn fwy nag yn 2015. Byddai’n wych gweld cynnydd tebyg eto eleni fel y gallwn leihau mwy fyth ar faint o wastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi.

“Mewn ymateb i adborth gan drigolion, rydym wedi ymestyn y cynllun fel ei fod bellach yn gweithredu tan fis Tachwedd, sef mis yn hwy na’r tro diwethaf.”

Caiff trigolion gofrestru ar gyfer y cynllun casglu gwastraff gardd drwy ffonio’r cyngor ar 01656 642642 a sicrhau bod eu manylion yn barod ganddynt ar gyfer talu. Bydd y casgliadau gwastraff gardd cyntaf yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 3 Ebrill.

Ceir mynd â gwastraff gardd i’r ‘domen’ yn y canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn Llandudwg, Ystad Ddiwydiannol Brynmenyn ac Ystad Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn ym Maesteg. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgend.gov.uk

Last Updated: 16/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud