Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datganiad yn dilyn y cwêst i farwolaeth Ashley Talbot

16 Chwefror 2017

Mae Ysgol Gyfun Maesteg wedi bod yn gymuned agos a chryf erioed, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i gefnogi disgyblion, athrawon, staff a llywodraethwyr yn yr ysgol yn dilyn y ddamwain pan fu farw Ashley Talbot.

Ers i’r ddamwain ddigwydd yn 2014, mae’r cyngor wedi gweithio’n agos gydag Ysgol Gyfun Maesteg, cwmni menter cyllid preifat Amber Infrastructure a’r cwmni rheoli safle Engie i gyflwyno amrywiaeth eang o welliannau yn yr ysgol.

Mae’r rhain yn cynnwys man gollwng gwell ar gyfer bysiau ar dir yr ysgol, man gollwng gwbl newydd y tu allan i dir yr ysgol, gwaharddiad ar draffig yn symud ar dir yr ysgol ac yn gadael rhwng 2.55pm a 3.15pm neu tan y bydd y bysiau i gyd wedi gadael, gwelliannau i welededd priffyrdd ac arwyddion newydd, terfynau cyflymder a gwelliannau diogelwch ffyrdd cyffredinol ar dir yr ysgol a’r tu allan i’r ysgol.

Ers y ddamwain, mae’r cyngor wedi cynnal asesiad diogelwch o’r holl ysgolion yn y fwrdeistref sirol. Mae cyngor a chanllawiau wedi’u dosbarthu, ac mae rhaglen waith wedi’i nodi sy’n cynnwys camau fel arwyddion gwell ac ail-baentio llinellau igam ogam.

Mae lles plant lleol yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth, a bydd y cyngor a’i bartneriaid yn parhau i fonitro diogelwch y ffyrdd a chymryd camau priodol pan fo angen.

Mae teulu a ffrindiau Ashley ac unrhyw un a allai fod wedi ei effeithio gan y ddamwain enbyd hon yn parhau i fod yn ein meddyliau.

Last Updated: 16/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud