Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bydd digwyddiad crefft yn arddangos doniau creadigol y fwrdeistref sirol

15 Chwefror 2017

Bydd rhai o bobl fwyaf creadigol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arddangos eu talentau mewn digwyddiad crefft sirol yn Nhondu yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd ysgythrwyr gwydr, gemyddion a llunwyr cardiau ymhlith y rhai hynny a fydd yn gwerthu eu cynhyrchion, yn cynnal arddangosiadau, a hefyd yn cynnig cyngor i bobl eraill o’r un meddylfryd sydd â diddordeb mewn sefydlu busnes crefft.

Trefnir y digwyddiad gan dîm datblygu gwledig Reach Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yn cael ei gynnal ddydd Iau 23 Chwefror, o 10am tan 4pm yng Nghanolfan Eglwys Wesley, Maesteg Road, Tondu (CF32 9BT).

Meddai Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg ac Adfywio, y Cynghorydd Charles Smith: “Os ydych chi wrth ei bodd â chrefftau, dyma’r digwyddiad perffaith i chi. Bydd llawer o gynhyrchion lleol wedi’u gwneud â llaw ar werth, a digonedd o weithdai i chi gael cymryd rhan ynddyn nhw hefyd.

 “Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn rhan o brosiect ehangach sydd â’r bwriad o ddatblygu’r sector crefftau medrus yn rhannau gwledig y fwrdeistref sirol.

“Rydym wir yn dymuno gwneud y mwyaf o’r potensial economaidd ar gyfer crefftau o ansawdd da a wnaed yn lleol, ac mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfle gwych i unrhyw grefftwr sy’n awyddus i gamu i fyd busnes. Fe’i bwriedir hefyd ar gyfer busnesau crefft presennol sydd â diddordeb mewn rhwydweithio â chrefftwyr eraill.”

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cynnwys sgwrs am sefydlu busnesau crefft, a bydd siaradwr gwadd arall yn trafod manteision gwaith crefft i bobl sy’n byw â dementia.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Mae gwaith ymchwil wedi canfod bod gweithgareddau creadigol yn helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol, gwella lles pobl sy’n gaeth i’r cartref a thrigolion oedrannus, a’u bod hefyd o fudd i bobl sy’n byw â dementia. O ganlyniad, rydym ni’n awyddus iawn i nodi mwy o ffyrdd y gellir addysgu’r sgiliau cywrain hyn mewn cymunedau lleol.”

Caiff amrywiaeth eang o grefftau eu cynrychioli yn y digwyddiad gan gynnwys ysgythru gwydr, gwneud gemwaith priodas, gwehyddu helyg, ffeltio, basgedi Cymreig traddodiadol, llunio cardiau, adeiladu cychod model, gwneud esgidiau hanesyddol, brodwaith, gwneud canhwyllau, cerameg a gwneud gemwaith.

Mae’r prosiect crefftau wedi cael cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n grefftwr neu’n aelod o grŵp gwneud crefftau, ac yn dymuno cymryd rhan yn y digwyddiad, cysylltwch â’r tîm Reach ar 01656715080 neu anfonwch e-bost at reach@bridgend.gov.uk

Last Updated: 15/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud