Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Helpwch i ddatblygu eich cymuned yn y digwyddiad ‘Tasglu’r Cymoedd’

31 Awat 2017

Mae preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfle i ddweud eu dweud ynghylch dyfodol cymunedau cymoedd De Cymru.

Bydd digwyddiad ‘Tasglu’r Cymoedd’, a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref Maesteg, ddydd Iau 7 Medi rhwng 6yh a 7.30yh. Yn y digwyddiad, gall pobl gael ragor o wybodaeth am ein cynllun ‘Ein Cymoedd, Ein Dyfodol’ a lansiwyd yn ddiweddar gan Alun Davies, Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Nod y cynllun yw creu miloedd o swyddi newydd ledled cymoedd De Cymru a sicrhau swyddi i 7,000 o bobl ychwanegol erbyn 2021.

Cynlluniwyd y prosiect ar ôl ymgynghoriad â thrigolion cymunedau’r cymoedd. Mae’n ceisio sicrhau’r nifer mwyaf posibl o gyfleoedd swyddi mewn busnesau megis manwerthu, gofal a’r diwydiant bwyd, ac annog a chynnig mwy o gymorth i entrepreneuriaid presennol a darpar entrepreneuriaid.

Sefydlwyd y tasglu flwyddyn ddiwethaf i weithio gyda chymunedau a busnesau lleol, a chynnig newid economaidd parhaol i’r rhanbarth trwy greu swyddi sy’n nes at gartrefi pobl, gwella lefelau eu sgiliau a chyflawni ffyniant gwell.

Y bwriad yw helpu i sicrhau y gall y cynllun barhau i adlewyrchu barn trigolion lleol.

Bydd arddangosfeydd gan nifer o fentrau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn y digwyddiad. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Prosiect Ynni Gwres Cwm Llynfi Uchaf sy’n bwriadu cynnig gwres rhad gan ddefnyddio’r cyn-weithfeydd glo niferus yn yr ardal.
  • Gweddnewid Neuadd y Dref Maesteg gan gynnwys datblygu cyfleusterau cymunedol newydd.
  • Menter Pontydd i Waith 2 sy’n bwriadu helpu pobl      leol i gaffael hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae’r prosiect Ein Cymoedd, Ein Dyfodol yn un hynod o uchelgeisiol a gynlluniwyd i effeithio’n gadarnhaol ar fywydau miloedd o bobl.

“Mae’r Gweinidog Alun Davies wedi datgan yn flaenorol bod yn rhaid i bobl leol a chymunedau lleol fod wrth wraidd y fenter, er mwyn i Dasglu’r Cymoedd lwyddo, a chredaf fod hyn yn wir.

“Rwy’n gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn dod i’r digwyddiad yn Neuadd y Dref Maesteg ac yn helpu i sicrhau bod y cynllun yn adlewyrchu eu hanghenion a’u dyheadau.”

Last Updated: 31/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud