Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cronfa Kickstart yn helpu i ddatblygu busnes garddio newydd

Jones Gardening Services Web Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun: (o’r chwith i’r dde) Glyn Thomas, Time Bennett-Jones and Jeff Peters

Mae gwasanaeth garddio newydd yn ffynnu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diolch i gymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise.

Lansiwyd y busnes Jones Ground Maintenance and Gardening Services ym Mhorthcawl gan Tim Bennett-Jones ychydig fisoedd yn ôl, gan ddefnyddio cymorth grant gwerth £1000 oddi wrth gynllun Kickstart.

Mae’r gronfa Kickstart, sy’n cael ei gweinyddu gan Dîm Economi ac Adnoddau Naturiol y Cyngor, yn darparu cymorth ariannol i gwmnïau newydd a microfusnesau yn ystod y 12 mis cyntaf o fasnachu.

Defnyddiodd Tim y grant i brynu eitemau hanfodol ar gyfer y fenter newydd, gan gynnwys peiriant torri gwair newydd, rhesel ben to ar gyfer ei fan ac offer glanhau cafnau, ac mae hyn wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r busnes newydd.

Mae’r busnes, sy’n gwasanaethu Sir Pen-y-bont ar Ogwr a de Cymru yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar gartrefi preswyl, ond y bwriad yw datblygu cangen fasnachol o’r busnes yn y dyfodol. Mae’r cwmni’n cynnig pob math o wasanaethau cynnal a chadw tir a garddio, gan gynnwys chwynnu, strimio, torri lawnt a hefyd gwasanaeth torri a thocio coed ac ati.

Y cwmni sy’n cael gwared ar yr holl ddeunydd gwastraff gan ei fod wedi’i drwyddedu i waredu ar wastraff gwyrdd.

Dywedodd Tim Bennett: “Roedd y cymorth yn bwysig iawn ac mae wedi fy helpu i sefydlu’r busnes.”

Dywedodd Glyn Thomas, y Rheolwr Ardal yng Nghymru dros UK Steel Enterprise: “Rydym  wrth ein bodd yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu pobl i fod yn hunangyflogedig a dymunwn bob llwyddiant i Tim gyda’i fusnes newydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, aelod cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Rwy’n arbennig o falch o weld busnes newydd lleol arall yn prysur lwyddo gyda chymorth o gronfa Kickstart, sy’n hwb i’w groesawu’n fawr gan bobl sy’n dymuno cychwyn busnes newydd yn y Fwrdeistref Sirol.”

“Gobeithio y gwelaf ragor o bobl yn manteisio ar y cyfle i ddatblygu eu busnes newydd a chael ychydig o gymorth ychwanegol gan raglen Kickstart.”

I gael rhagor o wybodaeth am raglen Kickstart y cyngor, ewch i: www.bridgend.business.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Jones Ground Maintenance and Gardening Services, ewch ar ei dudalen Facebook.

 

Last Updated: 15/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud