Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

‘Llysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr’ yn codi ymwybyddiaeth o’n trysorau twristiaeth

4 Awst 2017

Tîm o siaradwyr Cymraeg yw’r criw diweddaraf o bobl i gael eu recriwtio yn ‘Llysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr’ – grŵp o wirfoddolwyr sy’n rhannu gwybodaeth am yr ardal leol â thwristiaid.

Mae oddeutu 30 o Lysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i roi croeso arbennig o gynnes i ymwelwyr â Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a chafodd naw siaradwr Cymraeg eu profiad mawr cyntaf ym mis Mai yn ystod Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed.

Rydym bob amser yn croesawu pobl newydd i ymuno â’r grŵp i helpu i gefnogi twristiaeth leol. Mae angen i ddarpar lysgenhadon fod â diddordeb mewn dysgu rhagor am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celfyddydau a bwyd yr ardal, a bod yn fodlon rhoi rhywfaint o’u hamser hamdden.

Gall cymryd rhan gynnwys bod yn bresennol mewn digwyddiadau cwrdd a chyfarch, ysgrifennu blog, cynorthwyo grwpiau i gynllunio ymweliad, a gwneud y cyfan y gallan nhw ei wneud yn gyffredinol i hybu proffil y rhanbarth.

Mae’r hyfforddiant am ddim ac yn para deuddydd ar ffurf gweithdy, ac mae’n archwilio trysorau’r fwrdeistref sirol.

Ymhlith y Llysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr dwyieithog mae Amanda Evans a Marged Thomas, ill dwy yn gweithio i Menter Bro Ogwr.

Meddai Amanda: “Roeddwn i wrth fy modd yn cael cyfle i ddysgu rhagor am ein treftadaeth, cwrdd â phobl newydd a chreu tîm o ffrindiau a all rannu’r wybodaeth hon ag ymwelwyr ac â phobl leol.”

Ychwanegodd Marged: “Roedd hyfforddi i fod yn llysgennad Cymraeg yn brofiad gwych a dysgais i gymaint am ein hardal leol. Mae cymaint o hanes a chynifer o bethau diddorol i’w gwneud ar ein carreg drws. Rwy’n edrych ymlaen at rannu’r wybodaeth hon ag eraill a’i hymgorffori yn fy ngwaith gyda Menter Bro Ogwr.”

Mae’r rhaglen hyfforddi Llysgenhadon Pen-y-bont ar Ogwr hon wedi’i chefnogi gan Dîm Datblygu Gwledig Reach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r prosiect wedi cael cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod rhagor am fod yn Llysgennad Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Roz neu John yn ambassadors@bridgendtourism.co.uk

Last Updated: 04/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud