Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

30 Tachwedd 2016

Mae unrhyw un sy'n mwynhau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn cael gwahoddiad i rannu ei farn ar sut i fynd i’r afael â baw cŵn ac annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol ar y safle.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal diwrnod ymgynghori yn y warchodfa natur ddydd Iau 1 Rhagfyr, lle gall pobl alw heibio i rannu eu barn unrhyw bryd rhwng 8am a 6pm.

Bydd cyfle hefyd i unrhyw un sy'n dod rhwng 10am a 3:30pm gwrdd â chynrychiolwyr yr Ymddiriedolaeth Cŵn i gael gwybod am ficrosglodynnu cŵn am ddim, sicrhau bod pob dim yn iawn â microsglodyn presennol a chael asesiad a chyngor am ddim ar hyfforddi cŵn.

Meddai'r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y cyngor dros Adfywio a Datblygiad Economaidd: "Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn un o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Cymru, ac rydym ni eisiau ei chadw felly.  Er bod y mwyafrif o'r perchnogion cŵn sy'n ymweld â'r safle yn ymddwyn yn berffaith, mae problem o ran rhai perchnogion cŵn sy'n amharu ar fwynhad eraill trwy beidio â glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes, er ein bod yn darparu digon o finiau.

"Yn ogystal â bod yn hyll, mae baw cŵn yn cynnwys bacteria niweidiol a all effeithio ar rywogaethau eraill yn y warchodfa natur. Nid yw'n bleserus iawn o gwbl ac rydym yn awyddus i gasglu barn a syniadau ar sut i ddatrys y broblem hon."

Mae'r cyngor hefyd yn awyddus i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol gan berchnogion cŵn yn gyffredinol yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, sy'n cynnwys cadw cŵn dan reolaeth a'u cadw ar dennyn o amgylch da byw.

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud