Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobr i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y cyngor

30 Tachwedd 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill gwobr i gydnabod y safonau uchel a gyflawnir gan ei Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae'r gwasanaeth am ddim yn rhoi mynediad i rieni at ystod eang o wybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys dosbarthiadau a grwpiau i rieni newydd, darpariaeth gofal plant, a'r gweithgareddau haf hollbwysig sy'n helpu i ddiddanu plant a'u cadw'n egnïol yn ystod y gwyliau.

Mae'r cyngor wedi'i wobrwyo am ei ymdrechion trwy fod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Ansawdd newydd Teuluoedd yn Gyntaf  gan yr Ymddiriedolaeth Teuluoedd a Gofal Plant.

Meddai Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol i Blant a Chydraddoldeb, y Cynghorydd Hailey Townsend: "Rydym yn hynod o falch bod y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, a ddarperir gan ein tîm Gofal Plant, wedi'i raddio cystal.  Mae wrth law o hyd i roi cyfoeth o wybodaeth ddefnyddiol i deuluoedd lleol am y gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw'n lleol.

"Yn ogystal â bod yn gyfnod cyffrous, gall bod yn rhiant hefyd fod yn gyfnod llethol, felly mae'n hollbwysig i ni ei gwneud mor hawdd â phosibl i rieni gael gafael ar y gwasanaethau angenrheidiol."

I gael gwybod rhagor am Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gallwch ffonio 01656 643643, neu fynd ar-lein i www.bridgend.gov.uk/FIS.

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud