Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwahodd helpwyr bach i gymryd rhan yn yr ‘Elfsteddfod’

30 Tachwedd 2016

Mae 'helpwyr bach' yn cael eu gwahodd i'r ‘Elfsteddfod’ flynyddol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr mewn ymgais i dorri record 'Conga Coblynnod' y byd!

Mae'r digwyddiad wedi'i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yr hwyl i'w chael ar Stryd Adare o 1 o'r gloch ymlaen a bydd yn cynnwys gweithdai coblynnod, peintio wynebau, cyfle i sefyll y tu mewn i addurn Nadolig enfawr, ac ymddangosiad gan 'Bruce Airhead', a ddaeth i'r amlwg ar Britain's Got Talent!

Gofynnir i bawb ddod i'r ‘Elfsteddfod’ mewn siwmper goch neu werdd os yw'n bosibl, a bydd y 1,000 o goblynnod cyntaf yn cael het am ddim.

Peidiwch ag anghofio y bydd Groto Siôn Corn ar agor unwaith eto yn Nhŷ Carnegie ar Stryd Wyndham ddydd Sadwrn 3, 10 a 17 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm.  Cost ymweld â'r groto yw £5 y plentyn, sy'n cynnwys cyfle i gael tynnu llun a dewis o rodd.

Bydd Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr yn rhannu'r holl elw rhwng elusennau lleol a gellir trefnu ymweliadau â'r groto ymlaen llaw ar y wefan: www.carnegiehouse.co.uk

Atgoffir siopwyr hefyd fod modd iddyn nhw barcio am ddim ar ôl 10am ar benwythnosau ym meysydd parcio talu ac arddangos y cyngor, gan gynnwys maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn ystod mis Rhagfyr.

Bydd parcio am ddim ar gael ar benwythnosau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar Stryd Bracla, Heol Tremain, y Neuadd Fowlio, Heol Tondu a Cheapside.  Bydd meysydd parcio Stryd John a Hillsboro Place yng nghanol tref Porthcawl hefyd am ddim, ond bydd angen talu o hyd ym Mae'r Rest, maes parcio Halo yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr a Thŷ a Pharc Gwledig Bryngarw.

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud