Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Brynmenyn new school visit

Disgyblion Brynmenyn yn ymweld â’r safle lle y caiff eu hysgol newydd sbon ei hadeiladu

23 Tachwedd 2016

Cafodd grŵp o blant o Ysgol Gynradd Brynmenyn gyfle cyffrous i edrych i’r dyfodol drwy ymweld â’r safle lle y bydd gwaith adeiladu yn dechrau yn fuan ar eu hysgol newydd sbon.

Caiff yr ysgol ei hadleoli llai na milltir i ffwrdd o’i lleoliad presennol ar Bryn Road, ar hen safle Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath y drws nesaf i Goleg Cymunedol y Dderwen.

Bydd gwaith yn dechrau yn y ddeufis nesaf, a disgwylir i’r ysgol newydd agor ym mis Ionawr 2018.

Meddai’r Pennaeth, Clare Dale: “Mae’r plant yn dechrau cyffroi nawr, ac maent yn teimlo gwefr yn arbennig oherwydd y bydd ganddyn nhw wair yn yr ysgol newydd. Gan fod concrid yn amgylchynu’r ysgol bresennol, maen nhw wirioneddol yn edrych ymlaen at hynny. 

“Mae cyngor yr ysgol eisoes wedi bod yn cymryd rhan dros y flwyddyn ddiwethaf drwy ymweld ag ysgolion newydd eraill a rhannu eu profiadau â gweddill eu cyd-ddisgyblion.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at ddewis Hyrwyddwyr Adeiladu i fynd i’r afael â’r cam nesaf yn y broses, ac rydym ni’n cynllunio nifer o gyfleoedd dysgu cyffrous i ddisgyblion yn ymwneud ag adeiladu’r ysgol newydd.”

Caiff Ysgol Gynradd Brynmenyn ei hadleoli gan nad yw’r safle presennol yn addas i’w ehangu o ganlyniad i’w faint a’r ffaith y caiff ei amgylchynu gan dir comin.

Bydd yr ysgol newydd yn fwy, gan gynnwys rhagor o gyfleusterau modern, a bydd yn helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymdopi â’r galw cynyddol am leoedd ysgol yn ardal Porth y Cymoedd yn y blynyddoedd i ddod. 

Last Updated: 24/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud