Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cydnabod arwyr lleol yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer

09 Tachwedd 2016

A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n rheolaidd yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i helpu eraill, sy’n godwr arian elusennol gwych, neu sydd wedi rhoi’r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth arbennig yn ystod 2016?

Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i drigolion lleol enwebu unigolion, grwpiau neu fusnesau sy’n deilwng o gael eu cydnabod yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2017.

Meddai Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins: “Rydym ni eisiau canu clodydd yr arwyr anhysbys sy’n gwneud gwahaniaeth yn ein cymunedau lleol, a rhoi iddynt y gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu.

“Roedd enillwyr teilwng y llynedd yn cynnwys nifer o wirfoddolwyr a chodwyr arian a gododd filoedd o bunnoedd at achosion da, a thrigolion eraill sy’n rhoi eu cymunedau ar y map mewn modd cadarnhaol. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gwrdd â’r arwyr lleol hyn yn y seremoni wobrwyo, ond yn gyntaf oll, rwyf angen eich help chi, felly a wnewch chi gyflwyno’ch enwebiadau cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.”

Mae’r gwobrau hyn, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn agored i bobl sy’n byw neu sy’n gweithio yn y fwrdeistref sirol, yn ogystal â grwpiau a busnesau lleol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 27 Ionawr 2017, a chaiff enillwyr y gwobrau eu hanrhydeddu mewn seremoni a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2017.

Lawrlwythwch y ffurflen enwebu ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2017:
- Fersiwn word
- Fersiwn pdf

Last Updated: 11/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud