Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y digrifwr Sean Collins i ddod â hwyl yr ŵyl i ginio’r fforwm busnes

7 Tachwedd 2016

Caiff busnesau lleol fwynhau digonedd o hwyl yr ŵyl yng nghinio Nadolig Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni, yng nghwmni’r siaradwr gwadd enwog, y comedïwr o Ganada, Sean Collins.

Mae’r digwyddiad blynyddol, a gynhelir yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr ddydd Gwener 16 Rhagfyr, yn gyfle i fusnesau lleol ddod ynghyd a dathlu. Bydd y digwyddiad yn cynnwys croeso mawreddog gyda derbyniad diodydd, pryd tri chwrs ac adloniant o’r radd flaenaf gan Sean, sy’n hen ffefryn mewn clybiau comedi a gwyliau ac sydd wedi ymddangos ar raglenni teledu, gan gynnwys ‘Michael McIntyre’s Comedy Roadshow’.

Mae’r cinio Nadolig, a gynhelir rhwng 12pm a 3pm, yn gyfle gwych i fusnesau rwydweithio, diddanu cleientiaid a dathlu llwyddiannau y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio i fusnesau drwy gydol y flwyddyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynrychioli busnesau o bob maint ac ar draws bob sector, gan ymateb i faterion sy’n effeithio ar fentrau lleol.

Mae gan y fforwm dros 700 o aelodau ar hyn o bryd, a gall helpu busnesau lleol i ddatblygu contractau a denu rhagor o gwsmeriaid a chleientiaid, gan helpu i roi hwb i gadwyni cyflenwi lleol.

Meddai Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Rheolwr Gyfarwyddwr KK solutions, Ian Jessop: “Os yw busnesau lleol yn chwilio am ffordd o ddathlu’r Nadolig fel cwmni neu dîm, mae cinio Nadolig y fforwm wir yn ddigwyddiad gwych a allai fod o fudd i’ch busnes a helpu i ehangu eich cysylltiadau.

“Mae cyfleoedd am nawdd hefyd ar gael i unrhyw gwmnïau sy’n dymuno hyrwyddo eu gwasanaethau mewn digwyddiad mawr ei fri ar gyfer busnesau lleol.”

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Mae’r cinio Nadolig yn gyfle perffaith i gwmnïau godi eu proffil a hyrwyddo eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i gynulleidfa fusnes o’r radd flaenaf.

 “Mae’r bwyd a’r adloniant arbennig yn fonws ychwanegol wrth gwrs, ac yn ffordd ddelfrydol i bobl fusnes leol ddathlu gyda chydweithwyr a ffrindiau.”

Mae’r digwyddiad yn costio £40+TAW i bob unigolyn, a bydd yn cynnwys derbyniad diodydd cyn y cinio, a phryd tri chwrs yn ogystal â the a choffi ac adloniant o’r radd flaenaf. Gellir archebu byrddau i ddeg hefyd. I gadw eich lle yn y digwyddiad, anfonwch e-bost at:  business@bridgend.gov.uk

Caiff busnesau lleol sy’n dymuno manteisio ar y cyfleoedd cyffrous am nawdd sydd ar gael yn y digwyddiad poblogaidd hwn, ffonio 01656 815320 i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf am Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum neu drwy ei hoffi ar Facebook

 

Last Updated: 15/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud