Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynghorwyr yn tyfu mwstash i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd dynion

2 Tachwedd 2016

Mae dau Gynghorydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith y dynion lleol sy’n rhoi eu rasel o’r neilltu y mis hwn i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd dynion.

Mae aelod ward Castell Newydd, y Cynghorydd David White, a’r Cynghorydd David Owen, sy’n cynrychioli Nant-y-moel, yn tyfu mwstash i gymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Tashwedd’ flynyddol.

Byddan nhw’n dechrau’r mis ag wyneb wedi’i eillio ac wedyn yn gadael i’r blew dyfu.

Meddai’r Cynghorydd Owen: “Nid oes digon o ddynion sy’n gyfforddus yn siarad am eu hiechyd personol eu hunain a gorau po fwyaf agored yr ydym ni. Y peth gwaethaf y gallwn ni ei wneud yw cuddio y tu ôl i’r ddelwedd macho sydd gan rai dynion ohonynt eu hunain.”

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Mae cymryd rhan yn Tashwedd yn ffordd ysgafn o godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd difrifol megis iselder a chanser dynion. Mae gormod o ddynion yn marw yn rhy ifanc. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, gall cael diagnosis cynnar o ganser achub bywydau, a gall diagnosis cynnar o ddementia eich helpu i gael y driniaeth a’r cymorth cywir, felly mae’n hanfodol bwysig ein bod i gyd yn gallu siarad yn agored am ein hiechyd.”

Dechreuodd Tashwedd ym Melbourne, Awstralia yn 2003 pan gyfarfu dau ffrind dros beint tawel ar ôl annog 30 o’u ffrindiau i dyfu mwstash. Ers hynny, mae’r mudiad Tashwedd wedi tyfu yn gyflymach na’r blew, wrth i dros bum miliwn o ddynion ledled y byd gymryd rhan y llynedd.

Mae llawer o ystadegau sy’n cefnogi’r ddadl bod angen i ni roi mwy o flaenoriaeth i iechyd dynion…

•        Ar gyfartaledd, mae dynion yn marw bedair blynedd yn iau na menywod yn y DU

•        Bydd un o bob pedwar unigolyn yn y DU yn dioddef problem iechyd meddwl bob blwyddyn

•        Mae dynion yn cynrychioli 78% o’r hunanladdiadau yn y DU. Ar gyfartaledd, mae 13 o ddynion      yn lladd eu hunain yn y DU bob dydd

•        Bydd dros 10,500 o ddynion â chanser y brostad yn marw yn y DU yn 2017

•        Canser y ceilliau yw’r canser mwyaf cyffredin ymhlith dynion 25-49 oed

I gael gwybod rhagor am ymgyrch Tashwedd, ewch i uk.movember.com

Last Updated: 02/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud