Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bargen gostyngiad yn temtio rhieni i ddewis ‘cewynnau go iawn’

2 Tachwedd 2016

Bydd bron i 140,000 o glewynnau yn cael eu dargyfeirio o safleoedd tirlenwi dros y ddwy flynedd a hanner nesaf, diolch i rieni Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd eisoes wedi manteisio ar ostyngiad o 50 y cant ar becyn cyflwyno o ‘gewynnau go iawn’.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi uno â ‘The Nappy Gurus – Pen-y-bont ar Ogwr’ i gynnig cymhorthdal ar gyfer pecyn cyflwyno er mwyn gallu eu prynu am £25 yn lle’r pris manwerthu arferol o £50, ac mae bron i 30 o deuluoedd wedi manteisio ar y fargen hyd yn hyn.

Mae Sian Bevington ymhlith y mamau lleol sydd wedi eu hargyhoeddi i ddewis cewynnau amldro yn hytrach na rhai untro, a dywedodd hi: “Roeddwn i eisiau defnyddio cewynnau go iawn o’r dechrau ond nid oedd fy ngŵr am imi gael y gwaith ychwanegol wrth ofalu am ein babi.

“Ond oherwydd bod y pecyn cyflwyno yn hanner pris, cytunodd y dylen ni roi cynnig arni. Roedd y ddau ohonom wrth ein boddau â’r cewynnau amldro, a deuddydd ar ôl cael ein pecyn, fe wnaethom archebu cewynnau amldro ar gyfer ein merch fach Caitlyn, sy’n 15 mis oed erbyn hyn. Hwn oedd y penderfyniad gorau yr ydym wedi ei wneud.

“Maen nhw’n hawdd eu defnyddio, yn hawdd eu glanhau, ac yn well na dim, nid yw hi’n cael brech cewyn wrth ei wisgo. Yn amlwg, mae’r arian yr ydym ni’n ei arbed yn wych hefyd. Rydym ni’n disgwyl ein bachgen bach yn fuan a bydd e’n mynd yn syth i mewn i gewynnau amldro.”

Mae’r pecyn cyflwyno yn cynnwys tri ‘cewyn go iawn’ ac ychwanegion, ac mae’r cynnig gostyngol ar gael i’r holl drigolion lleol sy’n feichiog neu sy’n rhieni i blant o dan dair oed.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau: “Ar gyfartaledd, mae angen newid cewyn plant 5,520 o weithiau cyn eu hyfforddi ar y poti, ac mae hynny’n nifer enfawr o gewynnau sy’n mynd i’r safle tirlenwi.

“Ac yna mae cost yr holl gewynnau hynny hefyd. Mae cewynnau go iawn yn cynnig dewis llawer rhatach a gwell i’r amgylchedd, felly byddwn i’n annog rhieni i roi cynnig arnyn nhw.”

Meddai Bryher Hill, sy’n rhedeg y fasnachfraint ‘Nappy Gurus’ leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr: “Gall defnyddio cewynnau go iawn fod yn eithaf anodd ar y dechrau, a gall cost gychwynnol eu prynu atal pobl rhag gwneud hynny weithiau, ond ar ôl i chi ddod i arfer maen nhw’n wych. A, diolch i gymorth y cyngor, mae’n llawer rhatach prynu pecyn cyflwyno erbyn hyn.”

I brynu pecyn cyflwyno o ‘gewynnau go iawn’ am bris gostyngol, bydd angen cyflwyno prawf o feichiogrwydd/oedran y plentyn (ffurflen MATB1 neu dystysgrif geni) a phrawf o gyfeiriad i gadarnhau cymhwysedd oherwydd bod yn rhaid i’ch plentyn fod o dan 3 blwydd oed a byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

I gael gwybod rhagor, anfonwch e-bost at bridgendnappyguru@gmail.com neu ewch i www.facebook.com/thebridgendnappyguru.

 

Last Updated: 02/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud