Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Timau pêl-rwyd yn saethu i’r brig drwy gyrraedd rowndiau terfynol Pen-y-bont ar Ogwr

Netball (1)

22 Rhagfyr 2016

Llwyddodd wyth o ysgolion cynradd i sicrhau lle yn rowndiau terfynol pencampwriaeth pêl-rwyd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl iddynt serennu ar y cwrt mewn gwyliau pêl-rwyd diweddar a drefnwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Phêl-rwyd Cymru.

Daeth ysgolion cynradd Plasnewydd, Nant-y-moel, Maes yr Haul a West Park i’r brig yn ystod pedair gŵyl leol a gynhaliwyd yn ddiweddar, ac mae ysgolion cynradd Caerau, Cwm Ogwr, Pencoed a Mynydd Cynffig a ddaeth yn ail, hefyd yn mynd trwodd i rowndiau terfynol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gaiff eu cynnal ym mis Chwefror.

Yna, bydd y ddau dîm gorau o’r rowndiau terfynol yn cystadlu yn erbyn ysgolion cynradd o Ferthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn rowndiau terfynol Cymoedd Morgannwg, i gael cyfle i gyrraedd rowndiau terfynol Cymru a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ym mis Mai.

Bu’r chwaraewyr pêl-rwyd ifanc yn ddigon ffodus i gael tri chwaraewr o dîm y Celtic Dragons wrth law yn ystod y gwyliau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bu Bethan Dyke - WA/C y Celtic Dragons o Ben-y-bont ar Ogwr, Kalifa McCollin – GA/GS y Celtic Dragons o Drinidad a Thobago a Stacey Peeters – WD/C y Celtic Dragons o Seland Newydd, yn helpu’r timau ar y cwrt, gan roi awgrymiadau i chwaraewyr, a rhoi llofnodion a chael tynnu eu lluniau gyda’r timau.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Mae’n wych clywed bod cynifer o bobl ifanc leol, merched a bechgyn fel ei gilydd, yn parhau i fwynhau pêl-rwyd. Mae’r timau wedi dangos ymroddiad a gwaith tîm ardderchog yn ystod y gwyliau hyn.

 “Hoffwn ddweud da iawn wrth yr holl dimau a gymerodd ran yn y rownd hon o’r gystadleuaeth a diolch i holl aelodau’r staff sydd wedi cefnogi’r plant â’u chwaraeon. Rwy’n dymuno pob lwc i’r timau a fydd yn cymryd rhan yn rowndiau terfynol Pen-y-bont ar Ogwr ac ar gyfer ymhellach ymlaen yn y gystadleuaeth.”

I gael rhagor o wybodaeth am glybiau pêl-rwyd lleol, ewch i www.welshnetball.co.uk neu ffoniwch 02920 334952. I gael rhagor o fanylion am gyfleoedd chwaraeon mewn ysgolion, cysylltwch ag Adran Pobl Ifanc Egnïol y cyngor ar 01656 815224 neu anfonwch e-bost aypd@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 22/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud