Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Codi 5c am fagiau plastig yn helpu i dalu am lwybr cerdded mewn man prydferth

19 Rhagfyr 2016

Mae peth o’r arian sy’n cael ei wario ar fagiau plastig mewn archfarchnadoedd yn cael ei ddefnyddio i dalu am atgyweiriadau i lwybrau cerdded mewn gwarchodfa natur boblogaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd ymwelwyr â choetir Craig y Parcau wrth Gaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn sylwi y bydd rhai o’r llwybrau cerdded ar gau dros dro am y mis neu ddau nesaf er mwyn gallu gwneud gwaith atgyweirio.

Tîm cefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cydgysylltu’r gwaith ar ôl i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr lwyddo i gael arian gan y gronfa ‘Bags of Help’ genedlaethol sy’n defnyddio arian o’r 5c a godir yn siopau Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol sy’n helpu i hybu’r defnydd o fannau awyr agored ledled y DU.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. “Mae’n braf iawn cael gwybod bod y tâl 5c am fag plastig yn cael ei ddefnyddio mewn modd ardderchog. Mae Craig y Parcau yn cynnig un o’r teithiau cerdded prydferthaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a bydd yr atgyweiriadau i’r llwybr cerdded yn sicrhau y bydd ymwelwyr yn gallu parhau i fwynhau ac archwilio’r coetir i’r eithaf.”

Mae Craig y Parcau, sydd lai na milltir o ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, rhwng afon Ogwr ac ystâd Broadlands. Mae’r gwarchodfeydd natur eraill ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys Comin Lock ym Mhorthcawl, Coedwig Tremaen ym Mracla, Coedwig Pwll y Broga ger Mynydd Cynffig, ac wrth gwrs, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

Gan fod cyfnod y Nadolig yn cynnig cyfle perffaith i fynd am dro wrth yr arfordir neu yng nghefn gwlad, mae tîm cefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi’r cyngor canlynol hefyd i helpu trigolion i aros yn ddiogel…

- Gall llwybrau fod yn llithrig ar yr adeg hon o’r flwyddyn, yn enwedig os ydych chi allan yn cerdded pan ei bod yn nosi.
- Dylech fod yn ymwybodol o unrhyw ‘lwybrau dianc’ os ydych chi’n cerdded ar lwybr hir a bod angen i chi leihau’r daith gerdded.
- Dywedwch wrth rywun ble yr ydych yn mynd a phryd yr ydych yn disgwyl bod yn ôl.
- Edrychwch ar ragolygon y tywydd, ewch â dillad glaw gyda chi a chadwch lygad ar yr awyr!

Last Updated: 19/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud