Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Clwb Canŵio Maesteg yn ennill achrediad Insport

15 Rhagfyr 2016

Mae Clwb Canŵio Maesteg yn dathlu ar ôl ennill achrediad Efydd Insport gan Chwaraeon Anabledd Cymru, sy’n cydnabod cynhwysiant mewn clybiau a sefydliadau chwaraeon.

Gyda chefnogaeth gan Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae Clwb Canŵio Maesteg - sy’n glwb cymunedol dielw a redir gan wirfoddolwyr - wedi gwneud amryw o welliannau i sicrhau bod unrhyw aelod ag anabledd yn cael cyfle cyfartal.

Aeth dau o hyfforddwyr y clwb ar gwrs hyfforddi cynhwysiant anabledd y DU gyda Chwaraeon Anabledd Cymru, yn ogystal â dilyn hyfforddiant diogelu ac amddiffyn a ddarparwyd gan Adran Pobl Ifanc Egnïol y cyngor.

Creodd y clwb hefyd swyddi Swyddog Cynhwysiant Anabledd a Swyddog Lles o fewn y sefydliad, yn ogystal â datblygu polisïau megis Polisi Diogelu Oedolion sy’n Agored i Niwed.

Mae mwy na 50 o aelodau yn defnyddio’r clwb i ganŵio ac i gaiacio yn y môr, drwy syrffio, rasio’n igam ogam ac ar ddŵr gwyn.

Meddai Cadeirydd Clwb Canŵio Maesteg, Emily Daniels: “Rydym ni’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr hon ac rydym ni’n bwriadu parhau i ddatblygu cysylltiadau a pherthnasoedd cryf o fewn y gymuned a’r ardal gyfagos.

“Rydym ni bellach yn ceisio ennill gwobr lefel cynhwysiant Arian Insport ac rydym ni’n parhau i gynnig cyfleoedd i bawb.”

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol, Hailey Townsend: “Mae’n wych gweld clybiau lleol yn cynnig cyfle cyfartal, ni waeth beth yw galluoedd pobl.

“Dylai pob sefydliad lleol ymdrechu i sicrhau bod cynhwysiant yn rhan o’r gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu, ac rydym ni’n llongyfarch Clwb Canŵio Maesteg am osod esiampl dda ac am gael cydnabyddiaeth am ei ymdrechion wrth wneud hynny.”

Mae gan Glwb Canŵio Maesteg nifer o hyfforddwyr profiadol, mae’n aelod o Canŵ Cymru sef Corff Rheoli Cenedlaethol y gamp ac mae’n cwrdd bob nos Fercher ym Mhwll Nofio Maesteg rhwng 7pm a 9pm. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.maestegcanoeclub.org neu ffoniwch 07528966436.

Last Updated: 15/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud