Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tesco cooking web

Teuluoedd yn prysur goginio gyda Chymunedau yn Gyntaf a Tesco

12 Rhagfyr 2016

Mae rhaglen am ddim sy’n darparu gweithgareddau coginio i blant a’u rhieni ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi elwa ar gyflenwadau a roddwyd iddynt gan Tesco.

Mae’r rhaglen Big Cook Little Cook sy’n cael ei chynnal gan Gymunedau yn Gyntaf, wedi cael 26 o gloriannau, 155 o ffedogau i blant a mwy na 300 o fagiau llawn danteithion a llyfrynnau ryseitiau i’r plant fynd â nhw adref.

Dywedodd Catherine Hill, rheolwr swyddfa Archfarchnad Tesco Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n bleser gallu helpu Cymunedau yn Gyntaf gyda’r rhaglen Big Cook Little Cook.

“Mae’n rhagorol fod modd i deuluoedd ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gael gwasanaeth o’r fath am ddim ac ennill sgiliau coginio ryseitiau iach gyda’i gilydd - mae’n wers bwysig a fydd yn talu ar ei chanfed iddynt. Ac mae’r plant yn edrych mor annwyl yn eu ffedogau.”

Mae Big Cook Little Cook ar gael i blant a theuluoedd sy’n byw mewn Ardaloedd Dechrau’n Deg ledled ardaloedd clwstwr rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, sef:

- Clwstwr Uchaf (Maesteg, Caerau)
- Clwstwr Canol (Betws, Sarn, Melin Ifan Ddu, Ynysawdre, Bryncoch, Llangeinor, Evanstown)
- Clwstwr Isaf (Corneli, y Pîl, Bracla, Morfa, y Castellnewydd, yr Hengastell, Melin Wyllt, Bryntirion, Trelales, Merthyr Mawr)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mae’r rhaglen chwe wythnos yn cynnig ryseitiau iach ac amrywiol y gall rhieni a phlant eu coginio gartref ac mae’n golygu y gall rhieni a phlant i ddysgu gyda’i gilydd.   

Eglurodd Fay Calloway, Rheolwr Cymunedau yn Gyntaf: “Elusen yw Cymunedau yn Gyntaf sy’n ceisio lleihau tlodi o fewn Pen-y-bont ar Ogwr trwy wella iechyd, sgiliau a chyfleoedd gwaith.

“Mae ein Rhaglen Big Cook Little Cook yn boblogaidd tu hwnt a gall cymaint o bobl roi cynnig arni. Mae’n gyfle gwych i rieni dreulio amser gwerthfawr gyda’u plant a chael gwybodaeth bwysig am ddeiet a choginio iach a phwysigrwydd y rhain o ran cynnal iechyd da. Rydym yn ddiolchgar i Tesco am ei gymorth.”

Mae’r gwaith a wneir gyda Chymunedau yn Gyntaf yn rhan o fenter ehangach gan Tesco i gynorthwyo cymunedau lleol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r manwerthwr bwyd hefyd yn gweithio ar Gynllun Mentora a Mwy y Bont, elusen yn Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni am ddim i drigolion lleol.  

Last Updated: 12/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud