Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros y Nadolig

12 Rhagfyr 2016

Gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nodi’r newidiadau i’r casgliadau ailgylchu a gwastraff dros gyfnod y Nadolig.

Bydd casgliadau sydd i fod digwydd ar Ddydd San Steffan nawr yn digwydd ar ddydd Mawrth 27 Rhagfyr ac, o ganlyniad, bydd pob casgliad arall yn digwydd ddiwrnod yn hwyrach nag arfer am weddill yr wythnos honno hyd at ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.

Bydd casgliadau yn mynd yn ôl i’r drefn arferol o’r wythnos sy’n dechrau Dydd Llun 2 Ionawr ymlaen.

Cofiwch, gallwch ailgylchu’r holl fwydydd sydd gennych dros ben ar ôl y Nadolig, yn cynnwys carcas y twrci, ym min bwyd eich cegin. Gellir ailgylchu cardiau Nadolig trwy eu rhoi yn eich bocs du ar gyfer cardfwrdd. Ond yn anffodus, ni ellir ailgylchu papur lapio, felly rhowch hwn yn eich biniau du i’w casglu gan y lorri sbwriel.

Bydd Kier, partner ailgylchu’r Cyngor yn cynnig cerbyd ychwanegol dros y Nadolig i gasglu’r cardfwrdd ychwanegol sy’n cronni ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Felly, os na fydd eich cardfwrdd wedi’i gasglu gyda’r nwyddau ailgylchu eraill, peidiwch â phoeni - bydd y criw yn galw heibio yn nes ymlaen ar y diwrnod hwnnw i’w gasglu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn plygu neu’n torri unrhyw gardfwrdd mawr yn ddarnau bach yn barod i’w gasglu, a pheidiwch â rhoi unrhyw ddeunydd lapio polystyren allan i’w gasglu. Ni ellir cymryd polystyren i’w ailgylchu yn ymyl y ffordd, felly rhowch hwn mewn biniau du ar gyfer y casgliad sbwriel, neu ewch ag ef i’w ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu Nwyddau Tŷ Lleol.

Mae tair Canolfan Ailgylchu Nwyddau Tŷ yn y fwrdeistref sirol ym Mrynmenyn, Maesteg a Llandudwg. Bydd y canolfannau ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan, ond byddant ar agor bob diwrnod arall rhwng  8:30am - 4:30pm.

Pan ddaw’n bryd i chi dynnu’r goeden i lawr, os yw’n goeden iawn, gellir ei hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Tŷ. O ddydd Mawrth 3 Ionawr ymlaen, gellir hefyd mynd â choed iawn i Ganolfan Waterton y cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 7am - 7pm.

I gael gwybod mwy am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i dudalennau ailgylchu’r.

Last Updated: 12/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud