Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cân am faethu yn gobeithio taro’r nodyn iawn y Nadolig hwn!

12 December, 2016

Now is the time

Anghofiwch Cruz Beckham – mae rhai sêr plant lleol yn gobeithio taro’r brig y Nadolig hwn gyda chân am faethu.

Cafodd ‘Now is the time’, a ryddhawyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ei hysgrifennu a’i recordio gan bobl ifanc sy’n derbyn gofal, a meibion a merched gofalwyr maeth, i amlygu’r angen taer am ragor o ofalwyr maeth.

Cafodd y gân ei chreu trwy weithdy a hwyluswyd gan Cerdd Gymunedol Cymru, cyn i Lukas Amosovas, myfyriwr o Goleg Penybont, ei hailgymysgu ar gyfer ei pherffeithio.

Rhyddhawyd y gân yr wythnos hon ar YouTube a SoundCloud mewn ymgais i gystadlu am y gân a gaiff ei chwarae amlaf dros y Nadolig.

Gobeithir y bydd y gân, a’r cyhoeddusrwydd ynglŷn â’i rhyddhau, yn codi proffil gofal maeth ac yn annog rhagor o bobl i feddwl am faethu.

Meddai’r Cynghorydd Phil White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar: "Mae’n wych bod y plant sy’n derbyn gofal a’r meibion a’r merched wedi gweithio gyda’i gilydd i greu cân mor dda sy’n cynnwys negeseuon cryf – sef mai nawr yw’r amser i faethu.

“Gobeithio y bydd geiriau’r bobl ifanc yn taro tant â phobl ac yn eu hannog i wneud ymholiadau ynghylch maethu, yn enwedig gan na fydd gan rai plant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unrhyw beth i wenu amdano dros yr ŵyl. Mae angen i ni recriwtio gofalwyr maeth fel y gall plant a phobl ifanc gael eu lleoli’n agosach at eu hysgolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

“Mae maethu yn newid bywydau er gwell ac mae llawer o’n gofalwyr maeth yn dweud bod rhoi cymorth i blentyn pan eu bod fwyaf ei angen yn talu ar ei ganfed.

“Hyd yn oed os nad ydych chi mewn sefyllfa i ddarparu cartref diogel a llawn cariad i blentyn, gallwch helpu i ledaenu’r neges faethu trwy wrando ar y gân a’i rhannu â ffrindiau a theulu.”

Mae gofalwyr maeth yn cael lwfans, hyfforddiant a chymorth helaeth, sy’n cynnwys cael siarad â gofalwyr maeth profiadol – a mynd i grwpiau cymorth.

Mae Tîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn trefnu sesiynau cwrdd a chyfarch rheolaidd sy’n rhoi gwybodaeth gyfeillgar am faethu, gan gynnwys sgwrs heb ymrwymiad â gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth presennol. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Mawrth 17 Ionawr am 6.30pm yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Os ydych chi’n credu y gallai maethu fod yn addas i chi, mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://www.bridgendfostercare.wales/cy/ neu fel arall, cysylltwch â’r tîm maethu (01656) 642674.

Last Updated: 12/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud