Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sesiwn galw heibio i ofyn barn pobl ar lifogydd ac erydu arfordirol

1 Rhagfyr 2016

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynd i sesiwn galw heibio yr wythnos nesaf a fydd yn edrych ar y perygl o lifogydd ac erydu arfordirol yn Sandy Bay ac ar hyd y Promenâd Dwyreiniol.

Cynhelir y sesiwn, a drefnwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn y Rock Inn ar Stryd John Ddydd Mawrth 6 Rhagfyr rhwng 1.30pm – 7.30pm.

Bydd trigolion yn gallu cael mwy o wybodaeth a chymryd rhan mewn astudiaeth a fydd yn helpu i benderfynu pa un a oes angen gwneud mwy o welliannau i amddiffyn yn erbyn y risg o lifogydd yn y dyfodol.

Mae’r Cyngor yn awyddus iawn i glywed gan bobl a allai fod wedi cael profiad blaenorol o lifogydd ac erydu arfordirol yn ardal Porthcawl, yn enwedig os oes ganddynt luniau.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i fuddsoddi mewn amddiffynfeydd arfordirol mewn nifer o leoliadau allweddol ledled Cymru.

“Mae’r astudiaeth hon yn ffurfio rhan bwysig o’r gwaith o nodi datrysiadau ymarferol i’r posibilrwydd o’r môr yn codi i lefel uwch yn y dyfodol, felly rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn dod i’r sesiwn ac yn rhannu eu syniadau a’u profiadau.”

Last Updated: 02/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud