Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhieni’n cynnal dosbarthiadau meistr i ddisgyblion Pencoed

27 Mehefin 2016

Mae rhieni wedi mynd yn ôl i’r ysgol yn Ysgol Gynradd Pencoed er mwyn helpu i drosglwyddo ystod o’u talentau unigryw i’r disgyblion.

Yn y ‘Diwrnod Sgiliau Cymunedol’ cyntaf erioed yn yr ysgol, estynnwyd gwahoddiad i 30 o rieni i gynnal dosbarthiadau meistr ar bynciau amrywiol, gan gynnwys celfyddyd balŵn, gwneud gemwaith, mosaig a gwehyddu.

Cynhaliwyd 20 o weithdai a chafodd dros 250 o ddisgyblion y cyfle i ddysgu sgiliau newydd na fyddant fel arfer yn cael eu haddysgu yn yr ysgol.

Roedd busnesau lleol, gan gynnwys Davey’s Building Merchants, Wickes, Bridgend Tile Centre a Tesco, wedi rhoddi nwyddau ar y diwrnod er mwyn sicrhau bod gan bob disgybl rywbeth i’w gadw i’w atgoffa o’r diwrnod – boed yn deisen cwpan, yn glustog, neu’n byped hosan!

Meddai’r Pennaeth, Suzanne Sarjeant: “Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac yn enghraifft arall o’r gefnogaeth wych rydym yn ei chael gan rieni a’r gymuned ehangach ym Mhencoed.”

Last Updated: 27/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud