Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

‘Digwyddiad Mawr i’r Teulu’ i nodi canmlwyddiant Roald Dahl

27 Mehefin 2016

Mae ‘Digwyddiad Mawr i’r Teulu’ yn cael ei gynnal yng Nghwm Garw ddydd Sadwrn 25 Mehefin yn rhan o’r dathliadau i nodi canmlwyddiant geni Roald Dahl.

Bydd parêd gwisg ffansi ar thema Dahl yn dechrau o’r maes parcio ger meithrinfa Pontycymer am 12pm, ac estynnir gwahoddiad i deuluoedd ymuno yn yr hwyl wrth i’r parêd ymlwybro i Barc Calon Lân ym Mlaengarw.

Bydd rhai o greadigaethau enwocaf yr awdur nodedig yn cael eu dangos yn yr ardal chwarae a gemau ‘Breathing Spaces’, gan gynnwys y garafán o ‘Danny the Champion of the World’, gwely Grandpa o ‘Charlie and the Chocolate Factory’, a lifft wydr y ‘Great Glass Elevator’. Ceir hefyd adloniant byw, stondinau a lluniaeth.

Meddai Pennaeth Ysgol Gynradd Blaengarw, Terry Emanuel: “Mae ein disgyblion wrth eu boddau yn darllen llyfrau Roald Dahl, felly roeddem ni’n credu y byddai hyn yn ffordd wych o nodi canmlwyddiant ei enedigaeth.”

“Mae’r plant a’u rhieni wedi bod yn gweithio’n galed iawn i gynnal y digwyddiad hwn ac rydym ni’n edrych ymlaen at ddiwrnod arbennig.”

Last Updated: 27/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud