Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Carreg filltir anhygoel i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr!

23 Mehefin 2016

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn clodfori’r newyddion ei fod wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol o 700 o aelodau.

The Wallich, ar Park Street, Pen-y-bont ar Ogwr yw aelod rhif 700 o’r Fforwm Busnes; elusen ydyw sy’n darparu cymorth i bobl ddigartref ar ffurf lloches, cyngor, gwasanaethau cyfryngu a bondiau er mwyn gallu cael gafael at lety rhent preifat.

Mae gan The Wallich dros 60 o brosiectau ar draws 16 awdurdod lleol ac mae’n gweithio gyda thros 4,000 o bobl bob blwyddyn. Ers sefydlu ei changen ym Mhen-y-bont ar Ogwr y llynedd, mae’r elusen wedi cefnogi 1,377 o bobl sy’n agored i niwed yn y fwrdeistref sirol.

Dywedodd Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, Ian Jessopp: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu The Wallich yn aelod rhif 700 o’r fforwm busnes. Mae’n sefydliad rhagorol sy’n gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl, gan ddarparu help a chymorth i bobl ar adegau pan fyddant ei angen fwyaf.

“Rydym yn falch o’u croesawu i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Gobeithio, drwy ymuno â ni, y byddant yn ennill eu plwyf o fewn cymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr. Mae digonedd o gyfleoedd i rwydweithio â busnesau eraill yn yr ardal a chyfleoedd hefyd i gymryd rhan yn ein gwobrau busnes sy’n cynnig llwyfan gwych i arddangos eich sefydliad. 8 Gorffennaf yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.”

Dywedodd Zoe Westerman o The Wallich: “Mae’n newyddion da dros ben mai The Wallich yw aelod rhif 700 o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn obeithiol iawn y bydd yr aelodaeth hon yn codi proffil ein helusen yn yr ardal ac yn amlygu ein gwasanaethau a’r hyn y maent yn ei gynnig i’r gymuned. Gall busnesau ac elusennau gyflawni cymaint mwy drwy gydweithio.”

Dywedodd arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mel Nott OBE: “Rwy’n hapus iawn o weld bod Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i ffynnu wyth mlynedd yn ddiweddarach. Mae’n bwysig bod y cyngor yn cynnal y cysylltiad cryf a llwyddiannus hwn rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r fforwm busnes yn cynnig ffordd ddelfrydol o gyflawni hyn.

“Hoffwn longyfarch The Wallich ar ddod yn aelod rhif 700, ac rwy’n dymuno pob llwyddiant i’w cangen ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

I gael gwybod rhagor, ewch i www.thewallich.com

Mae manylion am y Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys ffurflenni cais, ar gael ar y wefan: www.bridgendbusinessforum.co.uk/awards

Gallwch hefyd glywed y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r gwobrau drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum  #BBFAwards ac ar ein tudalen Facebook.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk

Last Updated: 27/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud