Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhybudd i yrwyr ynglŷn ag oedi posibl o ganlyniad i gludo tyrbinau gwynt

17 Mehefin 2016

Mae disgwyl i dyrau tyrbin gwynt,  llafnau ac offer eraill deithio drwy rannau o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddarach y mis hwn gan fod gwaith yn cychwyn ar ddatblygiad fferm wynt yng Nghastell-nedd Port Talbot gyfagos.

Mae Heddlu De Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y byddant yn darparu gosgordd ar gyfer cyfres o gerbydau a fydd yn cludo ‘llwythi abnormal’ drwy’r ardal rhwng 27 Mehefin a 14 Gorffennaf.

Mae’r tyrbinau a’r llafnau yn cael eu cludo i Fynydd Brombil ger Maesteg a bydd y cludo yn debygol o achosi oedi dros dro i yrwyr wrth iddynt deithio o gyffordd 36 yr M4 ar hyd yr A4063 i Abercynffig ac i fyny Cwm Llynfi.

Bydd cerbydau sy’n cludo'r tyrau ac offer eraill yn teithio ar hyd Ffordd Llwydarth a Commercial Street cyn troi i Neath Road, a bydd y llafnau yn cael eu cludo i’r safle ar hyd Mill Street, Bridgend Road, Stryd y Castell, Stryd Talbot a Neath Road.

Gan ddisgwyl y bydd llwythi yn cael eu cludo hyd at ddwywaith y dydd rhwng dydd Llun a dydd Gwener ac unwaith ar ddyddiau Sadwrn, mae’r datblygwyr a’r cludwyr yn gwneud eu gorau i achosi cyn lleied o anghyfleustra ag sy’n bosibl, ac maent yn cydweithio â Heddlu De Cymru i amserlennu’r teithiau cludo fel eu bod yn digwydd ar adegau llai prysur.

Dywedodd y Cynghorydd  Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau:  “Er nad yw hyn yn rhywbeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan uniongyrchol ohono, byddwn yn cefnogi Heddlu De Cymru wrth iddynt hebrwng y llwythi abnormal drwy’r ardal sydd ychydig dros y ffin â Chastell-nedd Port Talbot ym Mynydd Brombil.

“Bydd y teithiau cludo yn symud yn araf oherwydd maint anferthol y tyrbinau, y llafnau a’r offer eraill, ond rhoddir cymaint o rybudd ag sy’n bosibl cyn cynnal taith gludo fel y gall gyrwyr wneud trefniadau eraill os ydynt yn dymuno, a chyhoeddir diweddariadau pe byddai unrhyw newidiadau i amserlen y teithiau cludo.”

Last Updated: 27/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud