Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Love2walk web

Dewch am dro gyda Gŵyl Dwli ar Gerdded

17 Mehefin 2016

Yn dechrau dydd Sadwrn yma, bydd Gŵyl Dwli ar Gerdded (18 - 26 Mehefin) yn gwahodd cerddwyr o bob oed a bob gallu i wrando ar straeon hanesyddol wrth iddynt gyfri’r milltiroedd.

Mae’r ŵyl gerdded AM DDIM, a drefnir bob blwyddyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â’r Fforwm Mynediad Lleol a thîm o wirfoddolwyr, yn galw ar drigolion lleol i gamu i mewn i’w hesgidiau cerdded neu eu hesgidiau ymarfer corff a mwynhau rhaglen wythnos lawn o deithiau cerdded, gyda rhai yn fwy anodd na’i gilydd.

Mae llawer o’r teithiau cerdded yn gwahodd pobl sy’n ymddiddori mewn hanes i loywi eu gwybodaeth leol, ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys taith gerdded o amgylch adeiladau rhestredig Maesteg ddydd Iau 23 Mehefin a thaith gerdded i glywed hanes harbwr Porthcawl ddydd Gwener 24 Mehefin.

Bydd y rheini sy’n dwli ar fyd natur wrth eu boddau yn cael eu harwain gan arweinydd gwybodus ar daith gerdded ystlumod o amgylch Llyn Gwyllt Porthcawl ddydd Iau 23 Mehefin o 9:30am ymlaen, a bydd plant wrth eu bodd â’r daith gerdded a fydd yn cynnwys adrodd y stori ‘Aliens in Underpants’ sy’n cychwyn o Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 18 Mehefin.

Bydd 31 taith cerdded i gyd, pob un ohonynt am ddim, ond bydd angen archebu eich lle ar rai ohonynt ymlaen llaw. I gael manylion llawn y teithiau cerdded, ewch i www.love2walk.co.uk

Last Updated: 17/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud