Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blwyddyn i fynd tan ddaw Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Bencoed

17 Mehefin 2016

Wrth i’r haul fachlud ar Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd lwyddiannus yn Sir y Fflint, gallwn gyfri’r dyddiau bellach tan fydd yr ŵyl ieuenctid Gymraeg enwog yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Mai 2017.

Disgwylir y bydd hyd at 100,000 o ymwelwyr yn mynychu’r dathliad o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio pan fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar Gampws Pencoed Coleg Penybont rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2017.

Rhagwelir y bydd yr economi leol yn gwneud elw o thua £6 miliwn o’r digwyddiad, gydag ymwelwyr yn aros yn lleol, yn mwynhau atyniadau eraill yn y fwrdeistref sirol, yn defnyddio trafnidiaeth leol ac yn siopa’n lleol.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mel Nott OBE: “Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn darparu cyfle unigryw i ddathlu ein treftadaeth, ein dyfodol, a doniau rhagorol ein pobl ifanc.

“Mae’r cyfryngau yn darlledu pob rhan o’r digwyddiad mawreddog hwn dros wythnos gyfan, ac ar ran y cyngor, hoffwn ddweud cymaint yr ydym yn edrych ymlaen at groesawu miloedd o ymwelwyr i’r fwrdeistref sirol y flwyddyn nesaf.”

Teithiodd nifer o blant ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’r Fflint yn ystod gwyliau’r Sulgwyn i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni , a’r gobaith yw y bydd mwy fyth o ysgolion lleol yn gwneud y daith fyrrach o lawer i gymryd rhan ym Mhencoed y flwyddyn nesaf.

Yn ogystal â’r cystadlaethau cerddoriaeth, dawnsio, llenyddiaeth, perfformio a chelfyddydau gweledol traddodiadol sy’n digwydd ar lwyfan pafiliwn yr Eisteddfod, gall ymwelwyr i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd hefyd weld cannoedd o stondinau lliwgar o amgylch y Maes sy’n cynnig pob math o weithgareddau ac adloniant hwyliog.

Ychwanegodd y Cynghorydd Nott: “Mae’r holl bethau sydd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’w cynnig yn ei wneud yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu. Bydd llawer o bethau i edrych ymlaen atynt y flwyddyn nesaf, ond cyn hynny, mae gan y pwyllgorau lleol amrywiol sy’n trefnu Urdd 2017 lawer iawn o waith i’w wneud y tu ôl i’r llenni.”

Mae nifer o grwpiau codi arian lleol wedi’u sefydlu i baratoi ar gyfer Urdd 2017, ac mae gwirfoddolwyr wrthi’n gweithio’n ddiwyd i godi’r arian sydd ei angen i gynnal y digwyddiad.

Mae gan bob grŵp codi arian darged - er enghraifft, mae grŵp Maesteg yn ceisio codi £25,000 - ac maen nhw’n cynnal amrywiaeth o fentrau llawn dychymyg i helpu i godi arian.

I gael gwybod mwy am ddigwyddiadau codi arian sydd i ddod, neu os hoffech fod yn rhan o un o’r pwyllgorau lleol, cysylltwch â Jordan Morgan-Hughes trwy e-bostio Jordan@urdd.org

Un elfen yn unig yw Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd o’r gwaith amrywiol a wneir gan yr Urdd. Mae bron i 4,000 o aelodau yn lleol a threfnir mwy na 50 o ddigwyddiadau a gweithgareddau bob blwyddyn. I gael rhagor o fanylion, ewch i www.urdd.cymru

Last Updated: 17/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud