Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Brynmenyn School concept pic

Cyfarfod cyhoeddus ynglŷn â chynlluniau ar gyfer yr Ysgol Gynradd Brynmenyn newydd

16 Mehefin 2016

Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Brynmenyn newydd sbon wedi symud cam mawr ymlaen yn dilyn penodi BAM Construction Ltd i ymgymryd â’r gwaith dylunio cychwynnol, a bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf i ddarparu mwy o wybodaeth i drigolion lleol ynglŷn â’r ysgol newydd.

Cynigir y bydd yr ysgol yn cael ei hail-leoli llai na milltir i ffwrdd o gyn safle Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath y drws nesaf i Goleg Cymunedol Y Dderwen, ac y bydd ar agor ym mis Ionawr 2018.

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus ddydd Mercher 22 Mehefin am 6pm yn Neuadd Pentref Ynysawdre, Bryn Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9LU.

Bydd aelodau o dîm y prosiect ar gael i ateb cwestiynau ynglŷn â’r cynnig, a bydd cyfle hefyd i weld y gwaith dylunio cychwynnol ar gyfer yr ysgol newydd.

Nodwch mai dyluniad cysyniadol yw'r ddelwedd a ddangosir yma yn a'i fod yn agored i newid.  Cynhelir cyfarfod ar wahân yr wythnos nesaf i rieni, a byddant yn cael manylion llawn ynglŷn â hynny gan yr ysgol yn fuan iawn.

Last Updated: 22/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud